כלים ומאגרי מידע

 
     
 

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 46) התשע"ו-2016-הנחית ממונה

 
 
הודעה לעיתונות
21/09/2016 00:00
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה