כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על חלוקת מכסות של אלבומין ושקדים לשנת 2015 להגשה החל מ-6.1.15 עד 22.1.15

 
 
הודעה לעיתונות
11/01/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
מינהל תעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​מינהל התעשיות מודיע על חלוקת מכסה של אלבומין ממדינות W.T.O
פרט מכס 35.02.1100 בכמות של 250 טון, בפטור ממכס לתעשיה בלבד.
 
לבקשות יש לצרף רישיון יצרן של משרד הבריאות בתוקף ואישור רו"ח על הצריכה בשנת 2014
 
1. חלוקת מכסה של שקדים ממדינות O.T.W
פרט מכס 08.02.1290
בכמות של 150 טון בפטור ממכס
לתעשיה המייצרת מוצרים ללא הגנת מכס.
 
2. לבקשות יש לצרף רישיון יצרן של משרד הבריאות בתוקף
ואישור רו"ח על הצריכה בשנת 2014 .
 
בקשות ניתן להגיש  בפקס  מספר 6662932 – 02

או בדואר לכתובת: מינהל התעשיות, משרד הכלכלה
רח' בנק ישראל 5, ירושלים
 
החל מיום 6.1.2015 עד יום 22.12015.
 
פרטים נוספים בטלפון 6662521 – 02 או 6662505 – 02