כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על חלוקת מכסות של אלבומין ושקדים לשנת 2015  להגשה החל מ-6.1.15 עד 22.1.15

 
 
הודעה לעיתונות
06/01/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מינהל התעשיות מודיע על

 1. חלוקת מכסה של אלבומין ממדינות W.T.O
  פרט מכס 35.02.1100
  בכמות של 250 טון, בפטור ממכס לתעשיה בלבד.

  לבקשות יש לצרף רישיון יצרן של משרד הבריאות בתוקף ואישור רו"ח על הצריכה בשנת 2014


 2. חלוקת מכסה של שקדים ממדינות O.T.W
  פרט מכס 08.02.1290
  בכמות של 150 טון בפטור ממכס לתעשיה המייצרת מוצרים ללא הגנת מכס.

  לבקש
  ות יש לצרף רישיון יצרן של משרד הבריאות בתוקף ואישור רו"ח על הצריכה בשנת 2014

 

בקשות ניתן להגיש  בפקס  מספר 6662932 – 02 או בדואר לפי הכתובת: מינהל התעשיות, משרד הכלכלה

רח' בנק ישראל 5, ירושלים

 

החל מיום 6.1.2015 עד יום 22.12015.

 

פרטים נוספים בטלפון 6662521 – 02 או 6662505 – 02