חוקים ונהלים

כלים ומאגרי מידע

 

 נהלים

 
 
 
 
 

באתר זה מוצגים נהלים של משרד הכלכלה והתעשייה.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. נהלים בנושאי תעסוקה מפורסמים באתר הנהלים של תחום תעסוקה​ במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

תאריך פרסום
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
כותרתמטהתאריך תחולהמטהנושא   יחידה מפרסמת  
נהלי ויזות החדשנות23/12/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
 
נהלי התכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי25/07/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
נהלי תוכנית תנופה02/02/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נהלי מסלול הטבה מספר 29 - תוכנית מעבדות לחדשנות26/01/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
כללי תכנית שיתוף פעולה ננו - ישראל גרמניה16/01/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל ניהול מערכת הכספים לצרכי מו"פ והגשת דו"חות ביצוע במהלך תקופת המו"פ ובסיומה 200-0303/01/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מסלול 28 - ויזות חדשנות21/12/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
 
נהלים והנחיות לתכנית "קמין"01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
תכנית "קמין" - עקרונות01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
הנחיות תקצוב למסלול המימון מגנטון01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
תכנית "מגנטון" - עקרונות01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הנחיות לתכנית "מאגד"01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
תכנית "מאגד" - עקרונות01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
"מאגד" - הנחיות להתאגדות01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
הנחיות לתכנית "נופר"01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
עקרונות מנחים לתכנית "נופר"01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
נהלי תוכנית החממות טכנולוגיות18/05/2015
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל הגשת בקשה לתמיכה 200-0201/11/2013
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
תכנית מימד - עקרונות01/06/2012
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
הנחיות לתכנית "מימד"01/01/2012
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות 200-0501/12/2008
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ - 200-0101/12/2004
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הנחיות -"איגוד משתמשים"01/01/2004
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
איגוד משתמשים - עקרונות01/01/2004
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים 200-0402/11/2003
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל מתכונת עבודת הבודקים המקצועיים 300-0102/11/2003
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת המחקר 400-0102/11/2003
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הגדרות לקובץ הנהלים של המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נהלי תכנית חברות מתחילות
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מכינת מו"פ - נוהל כללי
המדען הראשי
המדען הראשי