חוקים ונהלים

כלים ומאגרי מידע

 

 נהלים

 
 
 
 
 

באתר זה מוצגים נהלים של משרד הכלכלה והתעשייה.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. נהלים בנושאי תעסוקה מפורסמים באתר הנהלים של תחום תעסוקה​ במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

תאריך פרסום
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
כותרתמטהתאריך תחולהמטהנושא   יחידה מפרסמת  
נהלי ויזות החדשנות23/12/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
 
כללים להקצאת תקציב מנהלת הרשות להשקעות במסלול מענקים29/10/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל מנהלה - הגדרת התהליכים ברשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה 12/09/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל טיפול בבקשות להקמה/ הרחבה/ העתקה והרחבה לצורך קבלת מעמד מפעל מאושר12/09/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל טיפול בשינויים ועדכונים בתכנית מאושרת12/09/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל בעניין מתן מענקים ביהודה ושומרון על ידי הרשות להשקעות17/08/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נהלי התכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי25/07/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב, בשדרות, ביישובי עוטף עזה ובצפון באשכול פריפריאלי 1-4 למפעל שבקשתו אושרה מיום 1.1.201711/05/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל לעניין אישור תכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים08/02/2017
מענקים והטבות למשקיעים
תעשייה
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נהלי תוכנית תנופה02/02/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נהלי מסלול הטבה מספר 29 - תוכנית מעבדות לחדשנות26/01/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
כללי תכנית שיתוף פעולה ננו - ישראל גרמניה16/01/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל ניהול מערכת הכספים לצרכי מו"פ והגשת דו"חות ביצוע במהלך תקופת המו"פ ובסיומה 200-0303/01/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מסלול 28 - ויזות חדשנות21/12/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
 
נוהל שינוי תקנון אגודה09/10/2016
אגודות שיתופיות
רשם האגודות השיתופיות
מדיניות אכיפה מנהלית בעניין החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל 27/09/2016
חוק הסופרים
מינהל יבוא
נהלי הוועדה – תכנית ייעודית סין, הודו ויפן – סיוע להקמת נציגות שיווקית05/08/2016
סחר חוץ
מינהל סחר חוץ
נוהל קיזוזים בעקבות סטייה מהתחייבויות כתב האישור28/03/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל לדיון בבקשות להארכת תקופת ההקמה (במסלולי הסיוע השונים)23/03/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל מכירות מפעל באמצעות סוכן13/03/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
מסלולי תעסוקה - קריטריונים לאישור שינויים בכתבי אישור25/02/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל ועדת ערר15/02/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל עבודה לרשויות מקומיות בנושא פיתוח תשתיות לאזורי תעשייה וביצוע פרויקטים באזורי עדיפות לאומית01/02/2016
אזורי תעשייה-הקצאת קרקע לתעשייה
מינהל אזורי תעשייה
נוהל העברת מידע בין גופים ציבוריים05/01/2016  
מערכות מידע
נהלים והנחיות לתכנית "קמין"01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
תכנית "קמין" - עקרונות01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
הנחיות תקצוב למסלול המימון מגנטון01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
תכנית "מגנטון" - עקרונות01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הנחיות לתכנית "מאגד"01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
תכנית "מאגד" - עקרונות01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
"מאגד" - הנחיות להתאגדות01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
הנחיות לתכנית "נופר"01/01/2016
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
עקרונות מנחים לתכנית "נופר"01/01/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
נוהל יצוא פסולות ירוקות10/08/2015
תעשייה וסביבה
יצוא
פעילות בינלאומית
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
נוהל אכיפה - עיצומים כספיים21/07/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל התראה מינהלית לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-201409/06/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל בדיקת ואישור דב"ס26/05/2015
תעשייה
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל טיפול בהתראות מכון התקנים הישראלי ליבואן מפר אמון25/05/2015
תקינה
יבוא
פעילות בינלאומית
מינהל תקינה
נהלי תוכנית החממות טכנולוגיות18/05/2015
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
חוות דעת היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן לגבי הצגת מחיר של מבצעים – התראה מנהלית27/04/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל שנת הפעלה של התוכנית המאושרת14/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל ביקורת שוטפת לתאגידים13/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
כללים להקצאת תקציב מרכז ההשקעות במסלול מענקים13/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב13/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל המצאת התראה מנהלית חלף עיצום כספי08/03/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל התחייבות להימנע מהפרה חלף עיצום כספי08/03/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לניתוב בין הליך פלילי להליך מנהלי08/03/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל יבוא יהלום מלוטש27/01/2015
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
נוהל טיפול בחריגים15/12/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל פרסום יצרנים בפייסבוק01/12/2014
קונים כחול לבן
מטה כחול לבן
נוהל ביטול תכנית במסלול מענקים17/11/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל ניתוב תיקי אכיפה30/07/2014
תקינה
מינהל תקינה
נוהל ביצוע תיקונים ושינויים במערכת "Diamonds"01/07/2014
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
אמות מידה לדיון בבקשות להכרה ברכיב שכר שנתי כחלק מעלות השכר החודשית המשולמת לעובד במשך שנת העסקה02/04/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
אמות מידה לדיון בבקשות להארכת תקופת ההקמה (במסלולי הסיוע השונים)02/04/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל יצוא יהלומי גלם05/02/2014
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
יצוא
פעילות בינלאומית
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
נוהל בחינת עמידה ביעדי כתב אישור ונוהל דיון בהחלטות לפי סעיפים 75, 75א ו-75ב לחוק לעידוד השקעות הון01/01/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל הגשת בקשה לתמיכה 200-0201/11/2013
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל עבודה עצמית מסלול הקטנת פליטות21/04/2013
תעשייה
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
תכנית מימד - עקרונות01/06/2012
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
הנחיות לתכנית "מימד"01/01/2012
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל הכשרה והסמכה של מטרולוג והרשאת מבקרים - תכניות הדרכה21/03/2009
משקלות ומידות
היחידה למשקלות ומידות
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות 200-0501/12/2008
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
עדכון נהלים במדריך ליישום החוק - אוגוסט 2005 (פרקים 8, 10)01/08/2005
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל אישור דגם01/07/2005
משקלות ומידות
היחידה למשקלות ומידות
נוהל הסרת שיעבודים01/01/2005
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ - 200-0101/12/2004
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
הנחיות -"איגוד משתמשים"01/01/2004
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
איגוד משתמשים - עקרונות01/01/2004
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים 200-0402/11/2003
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל מתכונת עבודת הבודקים המקצועיים 300-0102/11/2003
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת המחקר 400-0102/11/2003
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
מענק למפעלים בנגב - שינוי הנוהל31/07/2003
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל בדיקת דגם ראשי שקילה09/02/2002
משקלות ומידות
היחידה למשקלות ומידות
המדריך ליישום החוק לעידוד השקעות הון01/01/2002
תעשייה
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל בדיקת דגם - מאזני גשר24/12/2001
משקלות ומידות
היחידה למשקלות ומידות
נוהל כללי - מאזני גשר24/12/2001
משקלות ומידות
היחידה למשקלות ומידות
נוהל ביצוע תשלום - מענק למפעלים בנגב08/03/2001
מענקים והטבות למשקיעים
תעשייה
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל הוצאות רישיון לעיסוק ביהלומים01/03/2001
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
נוהל שחרור ומניעת שיווק טובין שאינם עומדים בדרישות התקן01/09/1996
יבוא
פעילות בינלאומית
מינהל סחר חוץ
הגדרות לקובץ הנהלים של המדען הראשי
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל קבלת תו "מיוצר בישראל", בדיקת אמיתות הנתונים וטיפול בתלונות
קונים כחול לבן
מטה כחול לבן
נוהל חופש המידע
חופש המידע
אגף בכיר תקשורת, הסברה ופרסומים
נוהל לפרסום מוצרים ועבודות של תלמידים בעמוד הפייסבוק והיוטיוב
קונים כחול לבן
מטה כחול לבן
נהלי תכנית חברות מתחילות
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
נוהל בעניין מתן התראה מינהלית לפי החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), תשע"ג-2013
מסחר וצרכנות
לשכה משפטית
נוהל לסימון בקוד של מזון ארוז מראש (סימון בקוד יצרן)
קוד יצרן
מינהל תעשיות
נוהל יבוא מסמן לייזר (Laser pointer)
יבוא
פעילות בינלאומית
מינהל תעשיות
הנחיות ליישום תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי)
רשות לשיתוף פעולה תעשייתי
פעילות בינלאומית
הרשות לשיתוף-פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות
נהלי קרן המאגדים – סיוע בהקמה, הפעלה ושיווק של מתקן הדגמה בשוק יעד בין לאומי
סחר חוץ
יצוא
מינהל סחר חוץ
מכינת מו"פ - נוהל כללי
המדען הראשי
המדען הראשי