חוקים ונהלים

כלים ומאגרי מידע

 

 נהלים

 
 
 
 
 

באתר זה מוצגים נהלים של משרד הכלכלה והתעשייה.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. נהלים בנושאי תעסוקה מפורסמים באתר הנהלים של תחום תעסוקה​ במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

תאריך פרסום
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
כותרתמטהתאריך תחולהמטהנושא   יחידה מפרסמת  
הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי27/03/2018
תקינה
מינהל תקינה
הנחיות והוראות הממונה לעניין הטיפול בערבויות לפי סעיפים 2א ו-2ה לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-197926/03/2018
תקינה
מינהל תקינה
הנחיות והוראות הממונה לעניין אישור מעבדות על-פי סעיף 12 (א) בחוק התקנים, התשי"ג-195326/03/2018
תקינה
מינהל תקינה
הנחיות והוראות הממונה לעניין מתן הכרה למעבדות בדיקה על- פי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-197926/03/2018
תקינה
מינהל תקינה
נהלי ויזות החדשנות23/12/2017
מחקר ופיתוח
המדען הראשי
 
כללים להקצאת תקציב הרשות להשקעות במסלול מענקים30/10/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל טיפול בשינויים ועדכונים בתכנית מאושרת27/09/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל מנהלה - הגדרת התהליכים ברשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה 12/09/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל טיפול בבקשות להקמה/ הרחבה/ העתקה והרחבה לצורך קבלת מעמד מפעל מאושר12/09/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל בעניין מתן מענקים ביהודה ושומרון על ידי הרשות להשקעות17/08/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב, בשדרות, ביישובי עוטף עזה ובצפון באשכול פריפריאלי 1-4 למפעל שבקשתו אושרה מיום 1.1.201711/05/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל אישור תכניות לעניין הקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין השכרה למגורים10/02/2017
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל לעניין אישור תכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים08/02/2017
מענקים והטבות למשקיעים
תעשייה
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
מסלול 28 - ויזות חדשנות21/12/2016
המדען הראשי
מחקר ופיתוח
 
נוהל שינוי תקנון אגודה09/10/2016
אגודות שיתופיות
רשם האגודות השיתופיות
מדיניות אכיפה מנהלית בעניין החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל 27/09/2016
חוק הסופרים
מינהל יבוא
נהלי הוועדה – תכנית ייעודית סין, הודו ויפן – סיוע להקמת נציגות שיווקית05/08/2016
סחר חוץ
מינהל סחר חוץ
נוהל קיזוזים בעקבות סטייה מהתחייבויות כתב האישור28/03/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל לדיון בבקשות להארכת תקופת ההקמה (במסלולי הסיוע השונים)23/03/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל מכירות מפעל באמצעות סוכן13/03/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
מסלולי תעסוקה - קריטריונים לאישור שינויים בכתבי אישור25/02/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל ועדת ערר15/02/2016
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל עבודה לרשויות מקומיות בנושא פיתוח תשתיות לאזורי תעשייה וביצוע פרויקטים באזורי עדיפות לאומית01/02/2016
אזורי תעשייה-הקצאת קרקע לתעשייה
מינהל אזורי תעשייה
נוהל העברת מידע בין גופים ציבוריים05/01/2016  
מערכות מידע
נוהל יצוא פסולות ירוקות10/08/2015
תעשייה וסביבה
יצוא
פעילות בינלאומית
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
נוהל אכיפה - עיצומים כספיים21/07/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל התראה מינהלית לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-201409/06/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל בדיקת ואישור דב"ס26/05/2015
תעשייה
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל טיפול בהתראות מכון התקנים הישראלי ליבואן מפר אמון25/05/2015
תקינה
יבוא
מינהל תקינה
חוות דעת היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן לגבי הצגת מחיר של מבצעים – התראה מנהלית27/04/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל שנת הפעלה של התוכנית המאושרת14/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל ביקורת שוטפת לתאגידים13/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
כללים להקצאת תקציב מרכז ההשקעות במסלול מענקים13/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב13/04/2015
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל המצאת התראה מנהלית חלף עיצום כספי08/03/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל התחייבות להימנע מהפרה חלף עיצום כספי08/03/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לניתוב בין הליך פלילי להליך מנהלי08/03/2015
הגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נוהל יבוא יהלום מלוטש27/01/2015
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
נוהל טיפול בחריגים15/12/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל פרסום יצרנים בפייסבוק01/12/2014
קונים כחול לבן
מטה כחול לבן
נוהל ביטול תכנית במסלול מענקים17/11/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל ניתוב תיקי אכיפה30/07/2014
תקינה
מינהל תקינה
נוהל ביצוע תיקונים ושינויים במערכת "Diamonds"01/07/2014
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
אמות מידה לדיון בבקשות להכרה ברכיב שכר שנתי כחלק מעלות השכר החודשית המשולמת לעובד במשך שנת העסקה02/04/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
אמות מידה לדיון בבקשות להארכת תקופת ההקמה (במסלולי הסיוע השונים)02/04/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל יצוא יהלומי גלם05/02/2014
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
יצוא
פעילות בינלאומית
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
נוהל בחינת עמידה ביעדי כתב אישור ונוהל דיון בהחלטות לפי סעיפים 75, 75א ו-75ב לחוק לעידוד השקעות הון01/01/2014
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל עבודה עצמית מסלול הקטנת פליטות21/04/2013
תעשייה
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל הכשרה והסמכה של מטרולוג והרשאת מבקרים - תכניות הדרכה21/03/2009
משקלות ומידות
אגף למשקלות ומידות
עדכון נהלים במדריך ליישום החוק - אוגוסט 2005 (פרקים 8, 10)01/08/2005
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל אישור דגם למכשיר מדידה01/07/2005
משקלות ומידות
אגף למשקלות ומידות
נוהל הסרת שיעבודים01/01/2005
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
מענק למפעלים בנגב - שינוי הנוהל31/07/2003
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל בדיקת דגם ראשי שקילה09/02/2002
משקלות ומידות
אגף למשקלות ומידות
המדריך ליישום החוק לעידוד השקעות הון01/01/2002
תעשייה
מענקים והטבות למשקיעים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל בדיקת דגם - מאזני גשר24/12/2001
משקלות ומידות
אגף למשקלות ומידות
נוהל כללי - מאזני גשר24/12/2001
משקלות ומידות
אגף למשקלות ומידות
נוהל ביצוע תשלום - מענק למפעלים בנגב08/03/2001
מענקים והטבות למשקיעים
תעשייה
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל הוצאות רישיון לעיסוק ביהלומים והארכת תוקפו01/03/2001
יהלומים, אבני חן ותכשיטים
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
נוהל שחרור ומניעת שיווק טובין שאינם עומדים בדרישות התקן01/09/1996
יבוא
פעילות בינלאומית
מינהל סחר חוץ
נוהל קבלת תו "מיוצר בישראל", בדיקת אמיתות הנתונים וטיפול בתלונות
קונים כחול לבן
מטה כחול לבן
נוהל חופש המידע
חופש המידע
אגף בכיר תקשורת, הסברה ופרסומים
נוהל לפרסום מוצרים ועבודות של תלמידים בעמוד הפייסבוק והיוטיוב
קונים כחול לבן
מטה כחול לבן
נוהל בעניין מתן התראה מינהלית לפי החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), תשע"ג-2013
מסחר וצרכנות
לשכה משפטית
נוהל לסימון בקוד של מזון ארוז מראש (סימון בקוד יצרן)
קוד יצרן
מינהל תעשיות
נוהל יבוא מסמן לייזר (Laser pointer)
יבוא
פעילות בינלאומית
מינהל תעשיות
הנחיות ליישום תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי)
רשות לשיתוף פעולה תעשייתי
פעילות בינלאומית
הרשות לשיתוף-פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות
נהלי קרן המאגדים – סיוע בהקמה, הפעלה ושיווק של מתקן הדגמה בשוק יעד בין לאומי
סחר חוץ
יצוא
מינהל סחר חוץ