חוקים ונהלים

 

 חוקים, תקנות וצווים

 
 
 
 
 

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. חוקים, תקנות וצווים בנושאי תעסוקה מפורסמים באתר תעסוקה​ של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

חיפוש חוקים, תקנות וצווים
סוג חקיקה:
 
 
 
 
​ההפניה לנוסח המלא של החוק באדיבות אתר "נבו".