חוקים ונהלים

 

 חוקים באחריות משרד הכלכלה והתעשייה

 
 
 
 
 

​בדף זה מוצגים חוקים וחיקוקים בעלי תוכן שווה ערך לחוק, שמצויים באחריות ישירה של שר הכלכלה והתעשייה.

חיפוש חוקים, תקנות וצווים
סוג חקיקה:
 
 
 
שם החיקוקמטהנושא  
חוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח-2008
בטיחות ובריאות תעסוקתית
חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג-1993
אוכלוסיות ייחודיות
חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, תשע"ב-2012
תעסוקה
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
בטיחות ובריאות תעסוקתית
חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969
זכויות עובדים
חוק בשר ומוצריו, תשנ"ד-1994
יבוא
חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004
זכויות עובדים
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ח-1998
זכויות עובדים
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993
זכויות עובדים
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993
זכויות עובדים
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000
זכויות עובדים
חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976
זכויות עובדים
חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, תשע"ב-2012
תעשייה
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997
זכויות עובדים
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006
זכויות עובדים
מידע לשעת חרום
חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
הגנת הצרכן
חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
זכויות עובדים
חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988
שמירה על שוק תחרותי הוגן
חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012
הכשרה מקצועית
רישום ורישוי עיסוקים
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002
זכויות עובדים
 
​ההפניה לנוסח המלא של החוק באדיבות אתר "נבו".