חוקים ונהלים

 

 חוקים, תקנות וצווים

 
 
 
 
 

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. חוקים, תקנות וצווים בנושאי תעסוקה מפורסמים באתר תעסוקה​ של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

חיפוש חוקים, תקנות וצווים
סוג חקיקה:
 
 
 
שם החיקוקמטהנושא  
חוק בשר ומוצריו, תשנ"ד-1994
יבוא
חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, תשע"ב-2012
תעשייה
חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
הגנת הצרכן
חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988
שמירה על שוק תחרותי הוגן
חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, תשנ''א-1991
יבוא
היטלי סחר והיצף
חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי''ח-1958
מסחר וצרכנות
הגנת הצרכן
חוק המתווכים במקרקעין, תשנ''ו-1996
מסחר וצרכנות
הגנת הצרכן
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957
מידע לשעת חרום
פיקוח על המחירים
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנ"ז-1997
תקינה
חוק התקנים, תשי"ג-1953
תקינה
פיקוח על איכות המוצרים
יבוא
חוק חמרי נפץ, תשי"ד-1954
בטיחות ובריאות תעסוקתית
צעצועים מסוכנים
חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), תשע"ג-2013
מסחר וצרכנות
חוק הסופרים
חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה-1965  
חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה-1965  
חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959
מענקים והטבות למשקיעים
חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד-1984
מחקר ופיתוח
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
יצוא
פעילות בינלאומית
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו-1996
פיקוח על המחירים
חוק קידום התחרות בענף המזון
הגנת הצרכן
חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967
מידע לשעת חרום
תעסוקה
 
הבא לעמוד אחרון
 
​ההפניה לנוסח המלא של החוק באדיבות אתר "נבו".