כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

 
 
הוראת מנכל
20/12/2016 00:00
20/12/2016 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, משרד האוצר והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
4.41

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
סעיף 7 להוראה תוקן ומתאריך 12/03/2017, הגשת בקשה תתאפשר באופן מקוון בלבד.  המעוניינים יגישו את "טופס בקשה",  המופיעה כנספח 2 להוראה ביחד עם  יתר המסמכים והנספחים, הנדרשים על פי סעיף 7.1.2 להוראה, כשהם מלאים וסרוקים, במייל   לכתובת: Reducing.Emissions@economy.gov.il
קובץ שאלות ותשובות - לחץ כאן.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה