כלים ומאגרי מידע

 
     
 

תכנית שכר גבוה

 
 
הוראת מנכל
26/03/2009 00:00
19/09/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
4.18

 
 
 
עודכן

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

1. כללי

1.1 משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מבקש לסייע בקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל ולעודד השקעות במשק, תוך שימת דגש על העלאת שיעור הצמיחה באזורי עדיפות לאומית או ירושלים ועל עידוד ליצירת משרות בשכר גבוה באזורים אלה.
1.2 התכנית מסייעת למשקיעים המעוניינים להקים או להרחיב עסקים, או להעתיקם לאזורי עדיפות לאומית או ירושלים בשכר גבוה. להקמת עסקים כאלו באזורי עדיפות לאומית או ירושלים השפעה גדולה מאוד ביצירת מערכות להתהוות מרכזי תעסוקה איכותיים ופעילות כלכלית בסביבתם הגיאוגרפית.
1.3 הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית.

2. עיקרי ההוראה

מי רשאי להגיש בקשה לסיוע

חברה המבקשת לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. להקים מיזם באזורי עדיפות לאומית או ירושלים -  חברה שהתאגדה בישראל כדין כחברה-בת ופועלת ע"פ דיני מדינת ישראל, ואין לה פעילות עסקית ועובדים, והכל כקבוע בהוראה;
  2. להוסיף מיזם באתר חדש באזור עדיפות לאומית או ירושלים - חברה שהתאגדה בישראל כדין ופועלת ע"פ דיני מדינת ישראל, ולה פעילות עסקית ועובדים;
  3. להרחיב מיזם באזור עדיפות לאומית או ירושלים-  חברה שהתאגדה בישראל כדין ופועלת ע"פ דיני מדינת ישראל, ולה פעילות עסקית ועובדים;
  4. להעתיק מיזם לאזור עדיפות לאומית או ירושלים -  חברה שהתאגדה בישראל כדין ופועלת ע"פ דיני מדינת ישראל, ולה פעילות עסקית ועובדים.

 

המיקום גיאוגרפי של החברה

אזור עדיפות לאומית או ירושלים

 

עיקר עיסוקה של החברה הוא באחד הענפים הבאים

סדר C או סדר J62 ולפחות 75% מהעובדים החדשים אותם מבקש העסק להעסיק יועסקו בתחום העיסוק העיקרי של החברה.

 

מחזור המכירות הכולל של החברה

מחזור המכירות הכולל של החברה (לרבות חברות אם, חברות בנות וחברות קשורות), בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת הסיוע הוא: 25 מיליון ש"ח ומעלה, ובחברה המגישה בקשה לסיוע ברשויות מקומיות ואזורי תעשייה במחוז הצפון המסווגים לאשכולות פריפריאליים 4-1 במחוז הצפון, 15 מיליון ש"ח ומעלה.

 

עובדים קיימים

על חברה שיש לה פעילות קיימת במועד הגשת הבקשה, להעסיק 15 משרות מלאות באתר או באתרים השייכים לחברה, נכון ל"היום הקובע" (כהגדרתו בהוראה).

 

מינימום העסקה של עובדים חדשים

15 עובדים

 

תמהיל  שכר העובדים

 

עלות השכר החודשית​ מעל השכר הממוצע במשק ועד שכר של 1.5 מהשכר הממוצע במשק (לא כולל)​ לפחות פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק​ לפחות פי 2.5 מהשכר הממוצע במשק​
תקרת השכר בגינה ייתן סיוע​ 30,000 ₪ ​ 30,000 ₪ ​ 30,000 ₪ ​
היקף העובדים הנדרש ביחס לעלות השכר החודשית​ לא יותר מ-55% מסך העובדים בגינם ניתן סיוע יקבלו את השכר המצוין לעיל.​ לא פחות מ-35% מסך העובדים בגינם ניתן סיוע יקבלו את השכר המצוין לעיל.​ לא פחות מ-10% מסך העובדים, בגינם ניתן סיוע יקבלו את השכר המצוין  לעיל.​
תמהיל העובדים​ כלל האוכלוסייה.​ כלל האוכלוסייה.​ כלל האוכלוסייה.​
 

 

מגורי העובדים

​לפחות 60% מהעובדים החדשים במיזם, בהקמת מיזם או בהרחבה, מתגוררים באזורי עדיפות לאומית. כלל זה יחול גם במקרה של העתקה, על 60% מהעובדים המצוינים בסעיף 4.2.1.3 להוראה. ובמקרה של מיזם שממוקם בירושלים לפחות 60% מהעובדים החדשים במיזם, בהקמת מיזם או בהרחבה, מתגוררים בירושלים. כלל זה יחול גם במקרה של העתקה, על 60% מהעובדים המצוינים בסעיף 4.2.1.3 להוראה.

 

משך הסיוע

48 חודשים​

 

שיעור תמיכה  מדורג (48 חודשים)

שנה 1: 35%

שנה 2: 30%

שנה 3: 25%

שנה 4: 10%

 

תקופת הקמה
24 חודשים.  עבור מי שיעסיק מעל  50 עובדים, תתאפשר תקופה ארוכה יותר שלא תעלה על 36 חודשים.

 

יצירת קשר

פרטי התקשרות עם הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה עבור תכנית שכר גבוה

שם איש קשר: מר אשר שטרית, סגן מנהל בכיר למנהל הרשות להשקעות ומנהל מסלולי תעסוקה

טלפון: 02-6662236, 02-6662833

דואר אלקטרוני:  EmploymentDis@economy.gov.il

כתובת: רח' בנק ישראל 5, ירושלים

אתר אינטרנט:www.economy.gov.il/4-18

 
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה