כלים ומאגרי מידע

 
     
 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל

 
 
הוראת מנכל
09/02/2009 00:00
18/07/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
4.17

 
 
 
 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

1. כללי

1.1 משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מבקש לסייע
בקליטת עובדים נוספים בישראל ולעודד השקעות במשק. לפיכך, גיבש, בתיאום עם משרד האוצר, מנגנון
הקצאה ותמיכה בעסקים בישראל בעל חמישה מסלולי סיוע בהם הוא משתתף בעלות השכר של העובד
בשיעורים ומועדים שונים.
1.2 הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית.הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית.

2. עיקרי ההוראה

מי זכאי לגשת

 1. תאגיד שהתאגד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל למעט תאגיד שעוסק במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לעבודה אצל הזולת בהתאם להגדרת ''קבלן כח אדם'' לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ''ו- 1996 או תאגיד סטטוטורי.
 2. חברה ממשלתית הפועלת בשוק תחרותי ובלבד שהכנסותיה אינן מתעריף ו/או מסובסידיה ממשלתית ושאינה חברה מתוקצבת.
 3. תאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילות העסקית כלכלית שלו.

 

עיקר עיסוקו של העסק הוא באחד הענפים הבאים

 • מסלולים א', ב', ג', ד' : מפעל מחזור (כהגדרתו בנספח לנוהל) או תעשייה (סדר C) או באחד מענפי השירותים הבאים: סדר G   (ענפי משנה: 4521,4540), סדר H (ענפי משנה 5210,5224) סדר I  (ענפי משנה: 5510,5511,5512, 5621, 5629), סדר J  (ענפי משנה: 6201, 6202, 6209, 6311, 6312), סדר  K  (ענפי משנה: 6511, 6512, 6520, 6530, 6622), סדר M ( ענפי משנה: 6920,6922,7020,7310,7110,7420, 8211,8219,8220,8291, 8292) וסדר R  (ענפי משנה: 9511,9512).
  * מסחר סיטוני וקמעוני בכלי רכב מנועיים ובאופנועים ותיקונם (סדר G) ושירותי הסעדה ושירותי מזון אחרים (סדר I ענף ראשי 56) תקף רק לעסק שיצהיר בבקשתו כי לפחות 90% מהעובדים שיעסיק יהיו מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.
  **ביטוח, ביטוח משנה וקרנות פנסיה (סדר K) יוכר אך ורק בגין האוכלוסיות הבאות: נשים ערביות או גברים חרדים.
  *** סדר ו יוכר אך ורק בתפקידים הבאים: עובדי מטבח (לא שוטפי כלים), עובדי קבלה., עובדי מנהלה, עובדי תחזוקה (ולא חדרנים ולא עובדי ניקיון).
 • מסלול ה': שירותים פיננסים וביטוח (סדר K), תעשייה וחרושת (סדר C), ותתי הענפים: תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים (סדר J62) ושירותי חשבונאות, הנהלת חשבונות, ביקורת ספרים וייעוץ מס שירותי חשבונאות (סדר M69 ענף משנה 692), שירותי משרדים ראשיים ושירותי ייעוץ ניהולי (סדר M70) שירותי אדריכלות והנדסה ובדיקות טכניות וניתוח נתונים טכניים (סדר M71).


 

עיקרי התנאים המחויבים מכוח כל מסלול

מסלול א'​ ​מסלול ב' מסלול ג' -
 חלופה 1
​ מסלול ג' -
חלופה 2
​מסלול ד' ​מסלול ה' -
חלופה 1
מסלול ה' -
חלופה 2​
מיקום גיאוגרפי של העסק​ אזורי סיוע = אזורי עדיפות לאומית, יישובי עוטף עזה תחום ירושלים
מחוז צפון
שדרות ויישובי עוטף עזה ​ כל הארץ​ כל הארץ​ יישובי עוטף עזה והדרום​ עיריות, מועצות מקומיות ומועצות איזוריות במחוז הצפון, לרבות אזורי התעשייה הנמצאים בתחומן המוניציפאלי, המסווגות באשכולות פריפריאליים 1-4 בהתאם למדד הפריפריאליות של הרשויות המקומיות המפורסם ע"י הלמ"ס​ ​
מינימום העסקה של עובדים חדשים​ 5 עובדים​ 2 עובדים​ 5 עובדים​ ​3 עובדים ​2 עובדים ​5 עובדים ​2 עובדים
תמהיל העובדים החדשים המינימלי​ לפחות 70% חרדים, האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים​ מכלל האוכלוסייה​ לפחות 90% עובדים מהאוכלוסייה הבאה: חרדים, האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים.​ בדואים מהנגב​ לפחות 70% מהאוכלוסייה הבאה: חרדים, האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים​ חרדים, האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים ​ גברים חרדים ו/או נשים מהאוכלוסייה הערבית​
עלות השכר הממוצעת החודשית המינימאלית לעובד​ שכר ברוטו שלא יפחת מ-75% מהשכר הממוצע במשק בתוספת עלויות מעביד​ שכר ברוטו שלא יפחת מ-75% מהשכר הממוצע במשק בתוספת עלויות מעביד​ שכר מינימום או שכר מינימום מותאם + עלויות מעביד​ שכר מינימום​ שכר מינימום​ 10,000 ₪ ​ 10,000 ₪ ​
שיעור תמיכה  מדורג (30 חודשים)
- שנה 1​
30%​ ​30% • גברים חרדים, אנשים עם מוגבלות, נשים ערביות (וכן דרוזיות, בדואיות וצ'רקסיות)  - 37.5%
• גברים בדואים מהנגב -  35%
• כלל האוכלוסייה -  30%
37.5% -  נשים
35% -גברים
37.5%​ 30% ​ 30%​
שיעור תמיכה  מדורג (30 חודשים)
- שנה 2​
20%​ 20%​ • גברים חרדים, אנשים עם מוגבלות, נשים ערביות (וכן דרוזיות, בדואיות וצ'רקסיות) 27.5%.
• גברים בדואים מהנגב -  25%
• כלל האוכלוסייה -  20%
27.5%- נשים
25% -גברים
27.5%​ 20% ​ 20% ​
שיעור תמיכה  מדורג (30 חודשים)
- שנה 3​
10%​ 10%​ • גברים חרדים, אנשים עם מוגבלות, נשים ערביות (וכן דרוזיות, בדואיות וצ'רקסיות) 17.5%.
• גברים בדואים מהנגב - 15%.
• כלל האוכלוסייה -  10%.
17.5%- נשים
15% -גברים
17.5%​ 10%​ ​10%
תקרת השכר בגינה ייתן סיוע​ 16,000 ₪​ ​ 24,000 ₪​
תקופת הסיוע​ 30 חודשים​ 30 חודשים​ 30 חודשים​ 30 חודשים​ 30 חודשים​ 30 חודשים​ 30 חודשים​
מגורי העובדים​ אזורי עדיפות לאומית, יישובי עוטף עזה תחום ירושלים מחוז צפון. לגבי  אוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך - מכלל הארץ.​ ​ ​ ​ ​ לפחות 60% מהעובדים החדשים מתגוררים במחוז צפון.​ ​
 

פרטי התקשרות

​פרטי התקשרות עם הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה בעבור תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל

שם איש קשר: מר אשר שטרית, סגן מנהל בכיר למנהל הרשות להשקעות ומנהל מסלולי תעסוקה

טלפון: 02-6662236, 02-6662833

דואר אלקטרוני: EmploymentDis@economy.gov.il

כתובת: רח' בנק ישראל 5, ירושלים

אתר: www.economy.gov.il/4-17

 

קיימות גירסאות קודמות להוראה זו

מספר ההוראהמטהתאריך סיום תוקףמטהתאריך חתימהמטה
4.1718-07-201717-05-2016להורדת המסמך
4.1703-07-201622-07-2015להורדת המסמך
4.17   06-11-2014להורדת המסמך
4.1706-11-201407-10-2014להורדת המסמך
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה