כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 אודות האגף למדיניות והסכמי סחר

 
 
 

פעילות בזירה הבין לאומית

​האם אוכל ליהנות מפטור ממכס במדינה שאליה אני מייצא? האם תחום הרכש הציבורי פתוח לרכש מישראל? האם על מוצר מסוים מוטלת מכסה במדינה שאליה הוא מיוצא? באילו תנאים מותר למדינה לנקוט צעדים נגד יבוא?  תשובות לשאלות אלה - ולרבות אחרות - ניתן לקבל באגף למדיניות סחר והסכמים בין-לאומיים של המינהל לסחר חוץ. האגף עוסק במכלול הנושאים הנוגעים למדיניות סחר החוץ של ישראל: ייזום הסכמי סחר חדשים, ניהול המו"מ לגביהם, ומעקב אחר יישומם, איסוף מידע וניתוח רגולציה במדינות הסחר העיקריות תוך סיוע ליצואנים הנתקלים בחסמים כלשהם, טיפול בשאלות רגולציה ופישוט סחר, השתתפות בארגונים בין-לאומיים, שהעיקריים שבהם  ארגון הסחר העולמי  (ה-WTO) והארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (ה-OECD), פעילות בתחום הסחר בשירותים, תקינה, ועוד. 
כל זאת תוך מגעים עם הממשלות המקומיות ושימוש בין היתר בנספחים המסחריים אותם מפעיל המינהל לסחר חוץ ברחבי העולם.
 

הקשר בין יצוא להסכמי סחר

השפעתם של הסכמי הסחר של ישראל על הסחר שלה רבה מכפי שנוטים לחשוב. כ-65% מסחר החוץ של ישראל הוא למדינות או גושי סחר  שלישראל  הסכמי סחר  עימם, וכתוצאה מהם נוצרו תנאים מועדפים ליצוא הישראלי בכמה מן השווקים החשובים ביותר. לישראל הסכמים לאזור סחר חופשי עם ארצות הברית (1985), קנדה (1997, שודרג ב-2015 ונמצא בתהליך אשרור), מקסיקו (1999), האיחוד האירופי (1975, 1995), מדינות אפט”א (שווייץ, נורווגיה, איסלנד וליכטנשטיין) (1992), טורקיה (1997) ,גוש המרקוסור (ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי) (2007), קולומביה (2013, בתהליך אשרור בקולומביה) וכן הושלם המשא ומתן עם הרפובליקה של פנמה בסוף 2015 (עדיין לא נחתם). המשותף לכל ההסכמים האלה הוא הפטור המלא ממכס וממכסות שהם מעניקים (או יעניקו בעתיד באופן מדורג) למרבית המוצרים התעשייתיים, למעט מוצרי חקלאות ומזון, שבהם, במקרים רבים, ההטבות מצומצמות יותר.
ההסכמים יוצרים תשתית נוספת להגברת הסחר, כגון שת”פ בתקינה למניעת חסמים לסחר, כללים לתחרות הוגנת ושקיפות. נוסף על כך, הסכמי הסחר יוצרים לעיתים גם מסגרות לשיתוף פעולה בתכניות אסטרטגיות, כגון ההשתתפות הישראלית בתכניות המו“פ של האיחוד האירופי.
מספר מחלקות מרכזות את הפעילות לפי תחומים: מחלקות להסכמים בילטרליים, מחלקה לנושא ה-WTO, מחלקה לנושא ה-OECD ואחריות תאגידית ומחלקה להקשרי סחר וסחר בשירותים.
 

עם הפעילויות העיקריות של האגף בשנים האחרונות ניתן למנות:

• שדרוג הסכם לאזור סחר חופשי עם קנדה.
• השלמת המו"מ עם פנמה.
• השתתפות במו"מ על ה-TiSA – הסכם רב צדדי על סחר בשירותים.
• השתתפות וסיום המו"מ להסכם לליברליזציה בציוד תקשורת ITA
• כניסה לתוקף של 2 הסכמים להכרה הדדית בציוד תקשורת - עם ארה"ב ועם קנדה
• מו"מ על הסכם לאזור סחר חופשי עם אוקראינה.
• משא ומתן  לשדרוג ההסכם החקלאי עם אפטא.
• עריכת עבודות הכנה משותפות לקראת מו"מ אפשרי עם סין, קוריאה, וייטנאם ומדינות איחוד המכסים של רוסיה.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו