OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 הקווים המנחים

 
 
​הקווים המנחים הם המלצות המופנות על ידי ממשלות לחברות רב-לאומיות הפועלות בתוך / מתוך מדינות חברות (34 המדינות החברות ב–OECD, הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, ובנוסף, 7 מדינות שאינן חברות בארגון: ארגנטינה, ברזיל, מצרים, לטביה, ליטא, פרו, רומניה).
 
הקווים המנחים מספקים עקרונות וסטנדרטים לא מחייבים להתנהגות עסקית אחראית בתחומים הבאים:
 
שקיפות, זכויות אדם, תעסוקה ויחסי עבודה, איכות סביבה, מלחמה בשוחד ושחיתות, הגנת הצרכן, מדע וטכנולוגיה, תחרות ומיסוי.

הגישה הבסיסית של הקווים המנחים היא מאוזנת.
אין הכוונה להציב דרישות חד צדדיות של ממשלות כלפי המיזמים אלא שקווים מנחים המוסכמים באופן בינלאומי יכולים לסייע בקידום העקרונות תוך יצירת אווירה של אמון הדדי והגברת הוודאות ביחסי הגומלין שבין החברות, שוק העבודה והממשלות.
גישה מתמשכת ופרגמאטית אפיינה את תהליך הקווים המנחים וסייעה להכתירם בהצלחה.
 
אמנם הקווים המנחים מיועדים למיזמים פרטיים, אך הם זקוקים לתמיכת קהילת העסקים, איגודי העובדים והארגונים הלא ממשלתיים על מנת להיות אפקטיביים. המדינות תעבודנה עם כל הגורמים הללו במטרה לפתח שיתוף פעולה בונה אשר יסייע לקהילה העסקית להגדיר ולהשיג אמות מידה נאותות של התנהגות עסקית.
לקריאה אודות המייחד את הקווים המנחים והופך אותם ל"סטנדרט הזהב"
של אחריות תאגידית בפרקי הקווים המנחים:

 

לקריאה נוספת:

תקציר הקווים המנחים

הנוסח המלא של הקווים המנחים בעברית.

לגרסה המקורית באנגלית לחץ כאן.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו