OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 מיסוי

 
 

מיזמים יפעלו בהתאם לחוקי מיסוי ויפעלו בשקיפות ובהוגנות אל מול הרשויות המתאימות.

המיזמים ישלמו את מיסיהם בזמן, יצייתו ללשון ולרוח החוק, בין היתר תוך פעולה בהתאם לכוונת המחוקק.

המיזמים יתייחסו לנושא המיסוי כמרכיב חשוב במערכת ניהול הסיכונים שלהם בהקשר של פיננסים, רגולציה ומוניטין.

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו