OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 מדע וטכנולוגיה

 
 
​העיקרון המנחה של הסעיף הינו כי בעידן הגלובליזציה מיזמים רב לאומיים הם כלי מרכזי להעברת טכנולוגיות ושדרוג יכולות חדשנות במדינות שבהן הם פועלים.
 
  • המיזמים ישאפו להבטיח שפעילותם תואמת את מדיניות המדע והטכנולוגיה במדינות בהן הם פועלים.
  • המיזמים ישאפו לתרום, ככל הניתן ובהתחשב באינטרס העסקי ובזכויות קניין רוחני, לפיתוח יכולות מקומיות בתחום החדשנות והמדע, להפצה ואימוץ של טכנולוגיות וידע ולהשבחת ההון האנושי באמצעות שימוש בעובדים ומוסדות מחקר מקומיים.
  • בהענקת רישיונות לשימוש בזכויות קניין רוחני או העברת טכנולוגיות באמצעים אחרים, יעשו זאת בתנאים סבירים ובאופן התורם לפיתוח בר קיימא במקום.
  • ככל שרלוונטי לפעילות העסקית, המיזמים יפתחו קשרים עם הקהילה המדעית המקומית וייקחו חלק בפרויקטים משותפים עם התעשייה המקומית.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו