OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 Israel's RBC Unit Capacity Building event- 21-22 March, 2016

 
 
 

Jerusalem, March 21-22, 2016

היחידה להתנהגות עסקית נאותה (Responsible Business Conduct- RBC)  של מינהל סחר חוץ, אירחה השבוע מפגש בין לאומי של נק"לים – נקודות קשר לאומיות (National Contact Points – NCP's) לקווים המנחים של ה-OECDלחברות רב לאומיות (OECD Guidelines for MNE's).
 
מדובר במפגש מקצועי בו השתתפו נציגים מ13 מדינות- ארה"ב, קנדה, צ'ילה, צרפת, גרמניה, בלגיה, צ'כיה, בלגיה, דנמרק, הונגריה, ספרד, שוודיה וישראל וכמו כן נציגי מזכירות ה-OECD  ובראשם יו"ר קבוצת העבודה ב OECD של התנהגות עסקית נאותה.
 
הקווים המנחים הם כללים וולונטריים של התנהגות אתית אשר מהווים עקרונות להתנהגות עסקית נאותה של חברות רב לאומיות. כיום חתומות 46 מדינות (34 מדינות החברות ב- OECDו12 נוספות) על הצהרת ההשקעות של ה- OECDשבמסגרתה נכללים הקווים המנחים המחייבים את הקמת הנק"ל.
 
נקודות הקשר הלאומיות אחראיות להפצת והטמעת הקווים המנחים בקרב התעשייה ,קידום המודעות סביב נושאי האחריות התאגידית וטיפול בתלונות הנוגעות להפרה אפשרית של הקווים המנחים.
 
מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה,  אוהד כהן, פתח את המפגש עם סקירה כלכלית על ישראל.
לאחר מכן קיימנו שולחן עגול עם נציגים מהתעשייה והחברה האזרחית.
מומו מהאדב, מנכ"ל ארגון "מעלה" לדירוג של אחריות תאגידית שיתף את האורחים בתוצאות הסקר השנתי על התפיסות של  הציבור הישראלי בכל הקשור באמון בגופים ומוסדות.
בסוף היום נחשפנו לרעיונות עכשוויים לשימוש במדיה החברית לקידום הקווים המנחים.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו