OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 זכויות אדם

 
 
​יזמים נדרשים להימנע מפגיעה בזכויות אדם ולטפל בהשפעות שליליות על זכויות אדם, הנובעות מפעילות הקשורה להם.
 
בפעילות המיזמים, עליהם להימנע מגרימה או תרומה להשפעות שליליות על זכויות אדם ולטפל בהשפעות כאלה במידה וישנן. עליהם לחפש דרכים למנוע או למזער פגיעות בזכויות אדם הקשורות לפעילויותיהם, מוצריהם או שירותיהם, גם אם אינם תורמים להשפעות אלו.
 
בנוסף, על המיזמים בצע בדיקת נאותות בנוגע לשמירה נאותה על זכויות אדם (כולל בשרשרת האספקה).
 
הבדיקה צריכה להתבצע במידה המתאימה לגדלם, לתחום פעילותם ולחומרת ההשפעה השלילית הפוטנציאלית על זכויות אדם.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו