OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 הגנת הצרכן

 
 
​המיזמים ינקטו במדיניות עסקית, שיווקית ופרסומית הוגנת וינקטו באמצעים סבירים לוודא בטיחות ואיכות המוצרים או השירותים שלהן. בפרט:
  • יצייתו לתקני בריאות ובטיחות הצרכן.
  • יספקו מידע מדויק, מבוקר וברור לצרכנים בנוגע למוצרים ושירותים.
  • יספקו לצרכנים גישה למנגנונים הוגנים, יעילים ונגישים לטיפול בתלונות ויישוב סכסוכים לא-שיפוטי, ללא נטל או עלות מיותרים.
  • ימנעו מהטיית הצרכן ומפרקטיקות לא הוגנות.
  • יתמכו במאמצים לחינוך צרכני בתחומים הרלוונטיים להם.
  • יכבדו פרטיות וחיסיון מידע של הצרכן.
  • ישתפו פעולה עם הרשויות המקומיות במקרה של איום על בריאות או בטיחות הציבור, השפעות על הסביבה או פרקטיקות שיווק לא הולמות (כגון פרסום מטעה).
  • יתחשבו, ביישום העקרונות הנ"ל, בצרכים של צרכנים פגיעים ומעוטי יכולת ובאתגרים המיוחדים שמסחר אלקטרוני מציב בפני צרכנים.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו