OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 אודות הקווים המנחים

 
 
​הקווים המנחים הם המלצות המופנות על ידי ממשלות לחברות רב-לאומיות הפועלות בתוך / מתוך מדינות חברות (34 המדינות החברות ב–OECD, הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, ובנוסף, 7 מדינות שאינן חברות בארגון: ארגנטינה, ברזיל,  מצרים, לטביה, ליטא, פרו, רומניה).
 
הקווים המנחים מספקים עקרונות וסטנדרטים לא מחייבים להתנהגות עסקית אחראית, בתחומים הבאים: שקיפות, זכויות אדם, תעסוקה ויחסי עבודה, איכות סביבה, מלחמה בשוחד ושחיתות, הגנת הצרכן, מדע וטכנולוגיה, תחרות ומיסוי.
 
לקווים המנחים יש מספר מאפיינים שסייעו לקבלתם ולהמשך התמיכה בהם:
  • על אף ריבוי וזמינות הכלים בתחום של אחריות תאגידית, הקווים המנחים הינם הכלי הבין-ממשלתי היחיד בתחום. המלצות הקווים המנחים מבטאות את הערכים המשותפים של ממשלותיהן של מדינות ה- OECD ומדינות נוספות, שהן המקור של 85% מתזרימי ההשקעות הישירות בעולם כמו גם ביתן של מרבית החברות הרב-לאומיות. מטרתם הקווים המנחים היא לעודד תרומה חיובית של מיזמים רב-לאומיים לפיתוח כלכלי, סביבתי וחברתי בפעילותם מעבר לים, וליצור "כללי משחק אחידים" להשקעות בינלאומיות.
  • זהו אחד הכלים הוותיקים (קיים משנת 1976) והרחבים ביותר מבחינת תחומי האחריות המכוסים, ועל כן, מבחינות רבות הקווים המנחים נחשבים כ"סטנדרט הזהב" של אחריות תאגידית.
  • הקווים המנחים הינם "מסמך חי" והם מתעדכנים מדי כמה שנים על מנת לשקף את השינויים בסביבה העסקית. האלמנטים החדשים הבולטים ברוויזיה האחרונה שנערכה בשנת 2011, הם פרק של זכויות אדם, הרחבת האחריות לשרשרת האספקה ושימוש בעקרון בדיקת נאותות (due diligence), התייחסות ל"שכר מחיה ראוי" בפרק התעסוקה, שיח עם מחזיקי עניין, קידום צריכה ברת קיימא וחופש באינטרנט.
  • עדכון קווי היסוד הם תוצר של תהליך מו"מ רב צדדי בו שותפו כל מחזיקי העניין. בדיונים לקחו חלק נציגי ממשלות, עסקים, ארגוני עובדים והמגזר האזרחי. תהליך שיתוף זה (הן בעדכון קווים מנחים והן בפעילות השוטפת של ה- NCPs) מעניק משנה תוקף ומחויבות רבה יותר מצד כל המשתתפים לתהליך אימוץ הקווים המנחים.
  • קיום מנגנון בקשות לבירור מקרים ספציפיים: נקודות הקשר הלאומיות (ה- NCPs) משמשים אפיק הידברות ליישוב מחלוקות, כאשר מדובר במנגנון לא-שיפוטי ומוכוון תוצאות. הכלי הינו וולונטרי ואינו ניתן לאכיפה משפטית, אך הוא בעל השפעה בשל ההשלכות האפשריות על מוניטין התאגיד, במידה וזה אינו משתף פעולה בהליכי ה- NCP.
  • הקווים המנחים מתואמים ומשלימים יוזמות אחרות בתחום האחריות החברתית והתאגידית בעולם כמו יוזמות האו"ם, ה- ILO וה- GRI.

 

הגישה הבסיסית של הקווים המנחים היא מאוזנת. אין הכוונה להציב דרישות חד צדדיות של ממשלות כלפי המיזמים אלא שקווים מנחים המוסכמים באופן בינלאומי יכולים לסייע בקידום העקרונות תוך יצירת אווירה של אמון הדדי והגברת הוודאות ביחסי הגומלין שבין החברות, שוק העבודה והממשלות. גישה מתמשכת ופרגמאטית אפיינה את תהליך הקווים המנחים וסייעה להכתירם בהצלחה. גישה הבסיסית של הקווים המנחים היא מאוזנת. אין הכוונה להציב דרישות חד צדדיות של ממשלות כלפי המיזמים אלא שקווים מנחים המוסכמים באופן בינלאומי יכולים לסייע בקידום העקרונות תוך יצירת אווירה של אמון הדדי והגברת הוודאות ביחסי הגומלין שבין החברות, שוק העבודה והממשלות. גישה מתמשכת ופרגמאטית אפיינה את תהליך הקווים המנחים וסייעה להכתירם בהצלחה.

אמנם הקווים המנחים מיועדים למיזמים פרטיים, אך הם זקוקים לתמיכת קהילת העסקים, איגודי העובדים והארגונים הלא ממשלתיים על מנת להיות אפקטיביים. המדינות תעבודנה עם כל הגורמים הללו במטרה לפתח שיתוף פעולה בונה אשר יסייע לקהילה העסקית להגדיר ולהשיג אמות מידה נאותות של התנהגות עסקית.
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו