OECD

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

  אודות ה-NCP

 
 

 

נקודות קשר לאומיות (National Contact Points – NCPs) פועלות מתוקף מחויבות של ממשלות לקווים המנחים של ה- OECD והן אחראיות לעידוד של אימוץ עקרונות הקווים המנחים על ידי מיזמים רב-לאומיים בהקשר המקומי.

 

 

 

ה- NCP הישראלי ממוקם במחלקת ה- OECD במינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה והוא אמון על:

  • ​ הפצת הקווים המנחים והעלאת המודעות להם בקרב קהילת העסקים, ארגוני עובדים, ארגונים לא-ממשלתיים והציבור המעוניין.
  • טיפול בפניות ובבקשות לבירור(טענות על  הפרת קווים מנחים בפעילות מיזמים ישראלים בחו"ל או מיזמים זרים בישראל), במטרה להגיע לפתרון מוסכם על שני הצדדים. מדובר במנגנון לא שיפוטי שבו ה- NCP משמש כגורם מגשר נייטרלי לשם שיח בונה בין הצדדים והשגת פתרון פרקטי.
  • טיפול בשאלות העולות בנוגע לקווים המנחים, במענה לפניות מ- NCPs אחרים, מהתעשייה, ארגוני עובדים, החברה האזרחית ועוד.
  • בנוסף, ה- NCP אוסף מידע על ניסיונן של המדינות עם הקווים המנחים, משתתף בכינוס שנתי ומדווח מדי שנה בשנה לוועדת ההשקעות של ה- OECD.
 

מבנה ארגוני

ה- NCP של ישראל מופעל, כאמור, ע"י מחלקת ה- OECD במינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה.

ה- NCP נעזר בפעילויות קידום המודעות והטיפול בבקשות בועדה מייעצת אשר כוללת את נציגי משרדי הכלכלה, האוצר, החוץ, המשפטים ואיכות הסביבה וכן משרדים נוספים, במידת הצורך.

כמו כן, עובד ה- NCP  בשיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים, ארגוני עובדים והחברה האזרחית לקידום המודעות לקווים המנחים.

 

מתוך הפעילויות שהיו:

מפגש בינלאומי של נקודות קשר לאומיות, חודש מרץ, 2016:
 
היחידה להתנהגות עסקית נאותה (Responsible Business Conduct- RBC)  של מינהל סחר חוץ, אירחה  מפגש בין לאומי של נק"לים – נקודות קשר לאומיות (National Contact Points – NCP's) לקווים המנחים של ה-OECD לחברות רב לאומיות (OECD Guidelines for MNE's).
מדובר במפגש מקצועי בו השתתפו נציגים מ13 מדינות- ארה"ב, קנדה, צ'ילה, צרפת, גרמניה, בלגיה, צ'כיה, בלגיה, דנמרק, הונגריה, ספרד, שוודיה וישראל וכמו כן נציגי מזכירות ה-OECD  ובראשם יו"ר קבוצת העבודה ב OECD של התנהגות עסקית נאותה.
 
  • פעילות לקידום המודעות:
  • - הקווים המנחים תורגמו לעברית ולערבית והופקו כחוברת מודפסת. מסמך הקווים המנחים המעודכן נמצא בתרגום  בימים אלה.
  • - הוצאת עלון המציג בקצרה את הקווים המנחים ותפקידי ה- NCP הישראלי (2010).
  • העלון חולק באירועים שונים בנושא אחריות תאגידית וכן הופץ לתעשייה באמצעות רשת הנספחים הכלכליים של משרד התמ"ת בעולם.
  • - הרצאות באירועים וכנסים שונים- במהלך שנים 2010-11, מטעם מנהלת ה- NCP הישראלי, הרצאות בכנס התעשייה השלישי לקידום וצמיחה, בכנס הרביעי לאחריות חברתית וסביבתית של תאגידים, בכנס ה- 18 של החברה הישראלית לאיכות, בתערוכת ישראכם (פאנל קיימות בתעשייה הכימית) ועוד.
 

טיפול בבקשות לבירור:

במהלך שנת 2010 ה- NCP טיפל בבקשה אחת, כאשר לאחר  ההערכה הראשונית הוחלט  להפסיק את ההליך. המקרה נגע לנושא איכות סביבה, שקיפות ושיתוף הקהילה, ובמהלכו ה- NCP סיפק מענה לנושא השגת מידע על השלכות סביבתיות של המיזם הנדון. עצם התלונה הפכה להיות לא-רלוונטית במהלך הטיפול עקב שינוי בנסיבות.
  • רשימת נקודות הקשר הלאומיות בעולם (list of National Contact Points) מעודכנת בקביעות באתר OECD
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו