הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

 
 
שירות זה מאפשר ליבואנים להגיש בקשה לקבלת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי.
הפטור מתייחס לחובת הצגת רישיון כמפורט בתוספת הראשונה, וכן פטור מקיום הדרישות המפורטות בתוספת השנייה (חובת סימון בעברית וחובת תו תקן) לצו יבוא חופשי. שירות זה מוסדר על ידי הוראת מנכ"ל .2.6

עילות מרכזיות בגינן מגישים בקשה לפטור

​כל העילות לקבלת הפטור מפורטות בסעיף 5 בהוראת המנכ"ל 2.6 . העילות מרכזיות בגינן מגישים בקשה לפטור:

 • תרומות
 • יבוא ציוד צבאי המיועד לגוף ממשלתי
 • יבוא לשם יצוא
 • יבוא לשם שימוש בתהליך הייצור
 • יבוא לשם שימוש עצמי
 • יבוא חלקי חילוף
 • יבוא של ציוד רפואי
 • יבוא מחשבים, ציוד מחשבים, מדפסות, מכונות צילום וכלי נגינה חשמליים (למעט ספקי כוח חיצוניים)
 • יבוא של ציוד אודיו וידיאו מקצועי
 • יבוא לשם יצוא ע"י יצרני תכשיטים
 • יבוא דוגמאות לתצוגה ובדיקת שוק
 • פטור מחובת סימון בעברית
 • פטור מהצגת אישור ת"ר (תקן רשמי) ביבוא של כמויות קטנות
 • יבוא ספקי כוח חיצוניים לציוד מחשב פרטי מכס 8504.4061  לא למלאי, בהספקה דחופה, לפי הזמנה מראש ובכמויות קטנות.

הגשת הבקשה

 • ​ניתן להגיש את הבקשה לפטור הטובין באמצעות טופס בקשה מקוון בלבד.
 • שימו לב, כל העילות לבקשת הפטור מטופלות במחוזות משרד הכלכלה והתעשייה, מלבד פטור לגבי "יבוא לשם יצוא", שמטופל במנהלים התעשייתיים בהתאם למהות הטובין וכפי שמפורט בטבלת הגורמים המטפלים

מה לצרף לבקשה?

 • ​לכל עילה, יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים כפי שמפורט בסעיף 5 ובנספחים של הוראת המנכ"ל 2.6. שימו לב לנוחיותכם בעת סימון העילה לבקשה בטופס המקוון, תופיע רשימת המסמכים הנדרשים לצרף לבקשה באופן אוטומטי.
 • ביבוא המיועד לשטחי הרשות הפלסטינאית יש להגיש את הבקשה לקמט יו"ש או עזה ולציין בהבלטה כי מדובר ביבוא המיועד לרשות הפלסטינאית.

משך טיפול בבקשה

​הגורם המטפל ימסור את ההחלטה לגבי מתן פטור בתוך 15 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה ורשאי לעכב את מתן החלטתו עד להגשת מסמכים נוספים או עד ביצוען של בדיקות נוספות (במידת הצורך).

הערות

​הפטור יינתן למשלוח מסוים לתקופה שאינה עולה על שנה. (במקרים חריגים ניתן פטור לשנתיים).
​"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי".
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

הנחיות, נהלים והוראות