הגשת בקשה לרישיון יבוא

 
 
שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת רישיון יבוא, בהתאם לתוספת הראשונה בצו יבוא חופשי.
​בתוספת הראשונה לצו היבוא החופשי, בטור א', מפורטים המוצרים שדורשים רישיון יבוא, כאשר ליד כל פרט מכס, בטור ג', נמצא הגורם המנפיק את אותו רישיון (הרשות המוסמכת).

ביבוא אישי, ברוב המקרים, לא חלה חובת הרישוי או עמידה בתנאים, אלא אם צוין אחרת בצו יבוא חופשי.

​המעוניינים לקבל רישיון יבוא, יגישו "טופס בקשה לרשיון מטעם משרד הכלכלה והתעשייה".
את הטופס יש להגיש לרשות המוסמכת, כמופיע בטור ג' בצו היבוא החופשי, בהתאם לפריט המכס המבוקש.


לפנייה לגורם המוסמך הרלוונטי, תוכלו להיעזר ברשימת פרטי הקשר של כל הרשויות המוסמכות לפי צו יבוא חופשי.

 

להורדת הטופס:

מה לצרף לבקשה?

​בנוסף, לטופס הבקשה לרישיון יבוא, ייתכן ותתבקשו להגיש מסמכים נוספים, על ידי הרשות המוסמכת, לצורך קבלת הרישיון.

מידע נוסף

​למידע נוסף לגבי יבוא, ובפרט יבוא אישי או מסחרי, ולקבלת תשובות לשאלות נפוצות, היכנסו למדריך ליבואן המתחיל.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תמונה: רישיון יבוא

הנחיות, נהלים והוראות