מדיניות יבוא
מינהל יבוא במשרד הכלכלה והתעשייה, ממליץ על התוויית מדיניות ממשלת ישראל בנוגע ליבוא טובין לישראל. מאז שנות ה-90 מובילה הממשלה תהליך של ליברליזציה בסחר הבינלאומי במגמה להקל על תהליך היבוא. היבוא מהווה יותר משליש מסך המקורות במשק