כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 נוסח אמנת השירות של נספחי סחר חוץ

 
 

מי אנחנו?

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מפעיל מערך פתרונות מקיף ומגוון לקידום הסחר. המערך הוא בעל ערך מוסף רב ביותר עבור התעשייה הישראלית, ומעמיד לרשות התעשיין הישראלי מערך תמיכה של 41 נספחים מסחריים הממוקמים במרכזי הסחר העולמיים ופועלים בכ- 28 מדינות. למערך הנספחים מסייע המטה של מינהל סחר חוץ בישראל הכולל אנשי מקצוע בעלי ידע ייחודי ומקיף בנושאים כמו סוגיות וחסמים בסחר עולמי, הסכמים בילטראליים ומולטילטראליים, קידום השקעות בישראל ועוד.

 

תכליתה של התשתית המיומנת והמקצועית הזו היא לסייע לך, התעשיין, להתקרב לשוקי היעד תוך חסכון במשאבים ולהרחיב את פריסת הפעילות הגלובלית שלך. כל השירותים שלנו ניתנים ללא תשלום.

 

למי מיועדים שירותי הנספחות המסחרית?

 
הנספחויות המסחריות מעניקות שירות למגוון רחב של לקוחות הפועלים או שואפים לפעול בשוק הבינלאומי וכוללים בין היתר: חברות, ארגונים כלכליים, מלכ"רים ומוסדות ממשל מכל מגזרי התעשייה והשירותים בישראל. כמו כן, פועל המינהל בשירותם של ארגונים בינלאומיים המבקשים לקדם את עסקיהם עם ישראל.
 
 

אילו שירותים ניתן לקבל בנספחות המסחרית?

 
ייעודה של הנספחות הינו לקדם את הסחר בין ישראל למדינות אחרות ע"י סיוע בפיתוח קשרים עסקיים ומתן פתרונות לבעיות וחסמים בסחר עם ישראל העומדים בפני הלקוח הישראלי. השירותים העיקריים המוצעים ע"י הנספחות כוללים:
 • השגת מידע כלכלי ומסחרי על ארץ היעד
 • זיהוי, איתור ויצירת קשר ראשוני עם גורמים, היכולים לקדם את פעילות הסחר הבינלאומי של הלקוח וביניהם: מפיצים, קניינים, סוכנים וחברות
 • זיהוי הזדמנויות עסקיות וקישור עם גורמים מקומיים ברמת הממשל והסקטור העסקי
 • סיוע בארגון ההשתתפות בתערוכות
 • תיאום פגישות עם גורמים רלבנטיים בשוק היעד, בהתאם לרמת העומס בנספחות ובמצבת כוח האדם. במקרים מסוימים יוצע ללקוח להסתייע בכוח אדם נוסף, שיועסק בתשלום על חשבון הלקוח ובפיקוח הנספחות. אפשרות זו מותנית באישור מוקדם של הנספח ותיאום מול המטה וקצין המנהלה של הנספחות/שגרירות
 • השתתפות בפגישות עם גורמים רלבנטיים בשוק היעד, בהתאם להחלטת הנספח ולרמת העומס בנספחות
 
 

עבור אילו מדינות ניתן השירות?

 
 

כיצד פונים לקבלת השירות ?

 • עדיף לפנות לנספחות באמצעות טופס מקוון, אשר נשלח ישירות לנספחות מייד לאחר מילויו. ניתן גם לפנות בדואר אלקטרוני, טלפון או פקס
 • הנספחויות פועלות בימי העבודה, הנהוגים במדינת היעד ובדרך כלל בין הימים ב'-ה' בשעות 9:00-17:00 ויום ו' 9:00 עד 15:00 (הנספחויות סגורות בחגי ישראל ובחגים מקומיים)

 

על מנת לייעל את השירות אנו מבקשים למקד את הפניה לנספחות אחת עד שלוש במדינות הנמצאות בעדיפות עליונה עבור הלקוח.

 

באילו כלים משתמשת הנספחות על מנת להעניק את השירות?

צוות הנספחות יעשה את מירב המאמצים לענות על בקשת הלקוח תוך שימוש במגוון אמצעים ושיטות כדוגמת:
 • מאגרי מידע בין-לאומיים
 • מאגרי מידע מקומיים- אתרי אינטרנט, מאגרים של ארגונים כלכליים מקומיים או חברות פרטיות, קטלוגים של תערוכות וכדומה
 • מידע על הסכמי סחר בין ישראל ומדינת היעד או הסכמים מולטילטרליים
 • מערך ההיכרויות והקשרים האישיים של הנספח וצוות הנספחות בשוק היעד
 • מקורות נוספים לפי נושא הפנייה

 

 

מהם היתרונות בפניה לנספח המסחרי?

לנספח יש מספר יתרונות ייחודיים המאפשרים לו להעניק סיוע ייחודי ללקוח הישראלי ובתוכם:
 • מעמד רשמי כנציג מדינת ישראל
 • הכשרה מקצועית מקיפה בתחום הסחר הבינלאומי
 • רשת קשרים אישיים והיכרות עם גורמים שונים בשוק המקומי
 • הבנת התרבות העסקית המקומית (לעיתים גם השפה)
 • גישה למאגרי מידע ייחודיים
 • השירות ניתן לתעשיינים ללא עלות    

 

מה תכלול תשובת הנספחות?

בהתאם לאופי הבקשה, תכלול בדרך כלל התשובה ללקוח את הפרטים הבאים:

 • מידע כללי על השוק אליו התייחסה הפנייה. אם יש  סקירות ענפיות קיימות, הן יצורפו לתשובה
 • שמות חברות ופרטי אנשי הקשר בתחום המבוקש (בד"כ לא יותר מ- 20)
 • מידע על ארגונים בתחום המבוקש
 • מידע על תערוכות בתחום המבוקש
 • רעיונות לפיתוח עסקי
 • הצעות להמשך פעילות. במידה ויש צורך, אפשרויות להמשך סיוע של הנספחות
 • אם רלבנטי, הצעה לחברה להכניס את הפניה לידיעון של הנספחות. אם לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות יסתבר, כי אין באפשרות הנספח וצוותו לספק תשובה מתאימה לפנייה, תשלח ללקוח תשובה מנומקת המסבירה את הסיבות לכך
 

כמה זמן יימשך הטיפול של הנספחות המסחרית בבקשה?

הנציגות תאשר בכתב בתוך שני ימי עבודה את קבלת הפנייה. האישור יכלול:
 • שם הנציג המטפל בפנייה ופרטי הקשר שלו
 • הזמן המשוער למתן תשובה סופית לאחר קבלת כל המידע הדרוש מהחברה: בממוצע בין 7 ל- 14 ימי עבודה ולא יותר מ- 30 ימי עבודה למעט חריגים. אם צפויה חריגה, הלקוח יעודכן על כך במועד המוקדם ביותר האפשרי, תוך מתן הסבר ממה נובעת התארכות הטיפול
 • חברות ישראליות, הפונות בבקשות לסיוע שלא לצורך חדירה לשוק, דוגמת בקשות לוגיסטיות (מלון, שכירת רכב), יקבלו עדיפות נמוכה יותר ויטופלו על ידי הנציגות על פי מידת הזמינות
 • בקשות לסיוע מול רשויות ממשלתיות, יטופלו בהתאם לדחיפות העניין ובכל מקרה בתוך פרק זמן סביר ולאחר קבלת מלוא הנתונים מן החברה. אם יש צורך, יתייעץ הנספח עם המטה בישראל על מנת לקבוע את מידת מעורבותו והיקף הסיוע שלו
 

כיצד אוכל לסייע לנספחות להעניק לי שירות איכותי ויעיל?

 
 • מילוי מדויק ומקיף של טופס הפניה חיוני לקבלת שירות איכותי ויעיל מהנספחות. על הטופס להכיל פירוט מלא ומדויק של הצרכים ובמידת האפשר דוגמאות לתוצרים, שהלקוח מצפה לקבל
 • ככל שהבקשה יותר ספציפית וממוקדת כך משתפרת יכולת הנספחות לסייע (לדוגמא: במקום לבקש פרטים של קניינים בתחום מסוים עדיף, במידת האפשר, לפרט שמות של רשתות/חברות, שיש עניין ליצור קשר עם הקניינים שלהן)
 • כדאי ליזום שיחה טלפונית עם הנציג המטפל לצורך מתן מידע נוסף, הבהרת הצרכים, מתן מידע על החברה, על התעשייה ועל ייחודיות המוצר
 • כאשר מתקבל מהנספחות המידע, חשוב להעניק לנספח המטפל משוב מדויק על התאמת המידע לצרכים ועל איכותו. במידת הצורך תיבדק האפשרות לטייב או למקד את המידע על פי בקשת הלקוח
 • הנספחות אינה מעבירה מידע לגורמים שלישיים ללא אישור של הלקוח (ראה סעיף מחויבות הנספחות). מתן אישור להעברת מידע לגורמי חוץ יכול לסייע רבות לתהליך העבודה ולתוצרים הניתנים ללקוח
 

כיצד יתנהל המעקב והמשך טיפול בבקשה?

 
לאחר שליחת התשובה לחברה הישראלית, הנספחות תבצע את הפעולות הבאות:
 • וידוא קבלת התשובה ובדיקת שביעות רצון
 • במידה ויש צורך בשיפור התוצרים שסיפקה הנספחות, תיערך שיחה עם הנציג המטפל לחידוד ומיקוד הבקשה ולהחלטה על המשך הטיפול
 • פרסום בידיעון של הנציגות, אם ישנו ואם התקבלה הסכמת החברה לכך. לאחר ששה חודשים ממתן המענה לפנייה, תערוך הנספחות מעקב לבחינת תוצאות הטיפול
 

למה מחויבת הנספחות?

 
 • הנספחות מחויבת למקצועיות, עדכניות וסודיות בכל פעילויותיה
 • המידע שיסופק ללקוח יהיה עדכני ורלוונטי לבקשת הלקוח והיקפו יותאם לצרכיו
 • הנספחות מחויבת לדיסקרטיות מלאה כלפי הלקוח. לא יועבר מידע לגורם שלישי ללא רשות מפורשת מצד הלקוח
 • הנספחות תפרסם את הפניה במאגרי המידע האלקטרוניים שלה ואצל הארגונים העוסקים בסחר בינלאומי, אך ורק עם קבלת רשות מהלקוח
 • הנספחות מחויבת לפעול במסגרת החוק הישראלי והחוקים המקומיים של מדינת היעד

 

האם יכול לפנות רק נציג החברה או גם יועץ חיצוני מטעמה?

 

 • גם נציגי חברה יכולים לפנות בבקשת סיוע וגם נציגים מטעם החברה. במידה והפנייה מגיעה מגורם חיצוני, כגון יועץ, על היועץ לספק פרטי קשר של גורם בחברה.
 • הגורם בחברה יהיה מכותב לתכתובות המיילים עם היועץ, לרבות תשובת הסיכום לפנייתו.
 • למינהל סחר חוץ שמורה הזכות לפנות לחברה באופן ישיר על-מנת לוודא שאכן היועץ מוסמך לפנות בשמה לסיוע במדינה אליה פנה.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו