תחילת העמוד, לחצו ENTER למעבר לתפריט נגישות לחצו ENTER למעבר לתפריט העמוד לחצו ENTER למעבר לתוכן העמוד
לוגו משרד הכלכלה והתעשייה ולוגו מכון הייצוא

הקורס ותהליך המיון

היצוא הוא הקטר המושך את המשק קדימה ומגביר תעסוקה. עידוד השקעות זרות בתעשייה הישראלית וקידום מדיניות הסחר של מדינת ישראל – כל אלו הם אתגר שצריך להיות מטופל על ידי הטובים ביותר. אם אתם בעלי תואר ראשון, מוטיבציה גבוהה, נכונות לעבוד במסירות ורצון להגיע לתפקידים מרתקים בשירות המדינה
יש לנו את העבודה הכי טובה בעולם בשבילכם!
אתם מוזמנים להגיש מועמדות לקורס הצוערים - נספחים כלכליים של מדינת ישראל.  מינהל סחר חוץ מציע למועמדים שייבחרו משימות מרתקות הן בשירותם כצוערים כחלק ממטה המינהל בארץ והן בהצבתם במדינות שונות בעולם.
להגשת מועמדות למכרז מספר 73440
הליך המיון:
 • על מנת לאתר מועמדים העונים על דרישות התפקיד, מקיים משרד הכלכלה והתעשייה תהליך מיון בשיתוף נציבות שירות המדינה
 • תהליך המיון כולל מבחנים בכתב, מפגשי הערכה, ראיון אישי וועדת קבלה
 • בתום תהליך המיון שיימשך כ- 6 חודשים, יוזמנו מועמדים שיימצאו מתאימים ויעמדו בכל שלבי המיון, לקורס צוערים - נספחים כלכליים בחו"ל
 • הקורס צפוי להיפתח במהלך חודש פברואר 2020
קורס נספחים כלכליים בחו"ל:
 • מועד משוער לפתיחת הקורס: מהלך פברואר 2020
 • המועמדים שיבחרו ישתתפו בקורס מרוכז ואינטנסיבי
  שיתקיים באזור ירושלים במשך כ-12 שבועות.
 • התכנים לקורס הינם ייעודיים ונגזרים מהפעולות הנדרשות
  מהנספח הכלכלי בארץ ובחו"ל, וכוללים הקניית ידע בתחומים
  כגון קידום יצוא וסחר, יצירה ואיתור הזדמנויות לשיתופי פעולה
  כלכליים, איסוף מידע כלכלי, עידוד השקעות, עידוד מו"פ
  תעשייתי, רכש גומלין, ייזום וניהול משא ומתן להשגתם ותחזוקתם
  של הסכמי סחר והקניית מיומנויות אישיות בניהול משימות
  וצוות, פרזנטציות, הופעה בפני תקשורת, מודעות רב תרבותית ועוד.
 • המועמדים שיסיימו את הקורס בהצלחה ישמשו כצוערים
  בתפקידי מטה באגפים השונים של מינהל סחר חוץ:
  האגף למדיניות סחר, האגף לאיכות שירות וניהול ידע, האגף
  לקידום יצוא והאגף לכלי סיוע לתעשייה.
 • תקופת ההכשרה בארץ טרם יציאה לתפקיד
  בחו"ל כ-3 שנים בממוצע.
 • יציאה לשירות בחו"ל לאחר קבלת מינוי בוועדת
  נציבות שירות המדינה, במסגרת מכרז פנימי.
צור קשר
אודות המינהל:
מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מגבש ומוביל את מדיניות סחר החוץ
של מדינת ישראל במטרה להגביר את כושר התחרותיות של התעשייה הישראלית
בשווקים הבין-לאומיים, למען הגדלה וגיוון של הייצוא הישראלי
ומשיכת השקעות זרות.