יש לך שאלה אלינו? לנו יש תשובה

היכן ניתן למצוא את פרטי המכרז ולהגיש מועמדות?

המכרז מפורסם באתר נציבות שירות המדינה. ניתן להגיש מועמדות
אך ורק בצורה מקוונת באתר הנציבות.

מה עליי לעשות במקרה של תקלה טכנית באתר הנציבות?

לעתים מתרחשות תקלות טכניות באתר הנציבות, ויש להמתין ולהגיש מועמדות עם סיום הטיפול התקלה. האתר מספק תמיכה טכנית מקוונת.

האם ניתן להגיש מועמדות ללא זכאות לתואר ראשון?

תנאי הסף להגשת מועמדות הינו זכאות לתואר ראשון עד למועד האחרון לפרסום המכרז. מי שנדרש להשלמת ציונים ואינו זכאי לתואר ראשון עד למועד האחרון להגשת המועמדות אינו עומד בתנאי הסף של הגשת המועמדות.

האם יש צורך בתואר ראשון בתחום מסוים כדי להגיש מועמדות?

לא, תנאי הסף להגשת מועמדות הינו תואר ראשון בכל תחום שהוא.

האם בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי בחו"ל רשאים להגיש מועמדות?

כן. יש לצרף אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך שהינו הגוף המוסמך במדינת ישראל להעריך תארים אקדמיים של בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה מארצות זרות, וזאת בהשוואה לתארים האקדמיים המקבילים במוסדות ישראליים, לצורך דירוג ושכר בלבד.


צור קשר


חזרה לראש הדף