יעדים לפעילות
  • סיוע לתעשייה הישראלית להעמקת הפעילות בשווקים קיימים וחדירה לשווקים חדשים
  • לווי ותמיכה ליצואן הבודד בפעילות השיווקית בחו"ל
  • ייזום ויישום הסכמי סחר בינ"ל ותחזוקת הסכמים קיימים
  • עידוד שותפויות אסטרטגיות
  • שיפור תדמית התעשייה והמשק הישראלי

מבנה ארגוני

  • האגף למדיניות והסכמי סחר
  • האגף לקידום היצוא
  • האגף לאיכות השירות וניהול ידע
  • מערך כלי סיוע לתעשייה

לצד המחלקות הגיאוגרפיות פועלות גם מחלקת אירוח, קשרי חוץ, פרסום והסברה, מחלקת שווקים מתעוררים ומוסדות פיננסים וכן המחלקה לתקציבי סחר חוץ ורישום היצוא.

צור קשר


חזרה לראש הדף