לנציג הכלכלי במשרד הכלכלה והתעשייה תפקידים רבים ומגוונים ביניהם:
  • פתיחת דלתות בחברת יעד
  • איתור שותפים עסקיים פוטנציאליים, מפיצים, קניינים ועוד עבור חברות ישראליות
  • קידום יצוא וסחר: משלחות יוצאות ונכנסות, תיאום פגישות איכותיות בתערוכות
  • ייזום איתור ויצירת הזדמנויות עסקיות לתעשייה הישראלית
  • עידוד השקעות וחיבור למשקיעים זרים
  • הסברה כלכלית על ישראל בפני גורמים מרכזיים בחוץ לארץ (גורמי ממשל וגורמים עסקיים)
  • טיפול וקידום של הסכמי סחר בינלאומיים
  • עידוד מיזמים בילטרליים משותפים
  • טיפול בחסמי סחר
  • סיוע פרטני לחברות

בעבודת הנציגים הכלכליים במשרד הכלכלה והתעשייה מושם דגש רב על פעילות יזומה, טיפול פרטני בחברות ישראליות וליווי אישי שלהן בפתיחת דלתות, איתור הזדמנויות ומתן מידע רלוונטי על שווקיי יעד.

הנציגים הכלכליים פועלים במרץ לבניית שיתופי פעולה מסחריים, עידוד השקעות, קידום הסכמי סחר בינלאומיים ושותפויות עם חברות וכלכלות מובילות שיסייעו למגזר הפרטי בישראל להתחרות בשווקים הבינ"ל ללא אפליה ובתנאים הוגנים. כחלק מתפקידם, אמונים הנציגים הכלכליים על איתור הזדמנויות עסקיות ומינוף תערוכות וכנסים בינלאומיים בתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה עבור המשק הישראלי

צור קשר


חזרה לראש הדף