הליך המיון
 • על מנת לאתר מועמדים העונים על דרישות התפקיד, מקיים משרד הכלכלה והתעשייה תהליך מיון בשיתוף נציבות שירות המדינה
 • תהליך המיון כולל מבחנים בכתב, מפגשי הערכה, ראיון אישי וועדת קבלה
 • בתום תהליך המיון שיימשך כ- 6 חודשים, יוזמנו מועמדים שיימצאו מתאימים ויעמדו בכל שלבי המיון, לקורס צוערים - נציגים כלכליים בחו"ל
 • הקורס צפוי להיפתח במהלך חודש ספטמבר 2017

קורס נציגים כלכליים בחו"ל

 • מועד משוער לפתיחת הקורס: מהלך חודש ספטמבר 2017
 • המועמדים שיבחרו ישתתפו בקורס מרוכז ואינטנסיבי שיתקיים באזור ירושלים במשך כ-12 שבועות.
 • התכנים לקורס הינם ייעודיים ונגזרים מהפעולות הנדרשות מהנציג הכלכלי בארץ ובחו"ל, וכוללים הקניית ידע בתחומים כגון קידום יצוא וסחר, יצירה ואיתור הזדמנויות לשיתופי פעולה כלכליים, איסוף מידע כלכלי, עידוד השקעות, עידוד מו"פ תעשייתי, רכש גומלין, ייזום וניהול משא ומתן להשגתם
  ותחזוקתם של הסכמי סחר והקניית מיומנויות אישיות בניהול משימות וצוות, פרזנטציות, הופעה בפני תקשורת, מודעות רב תרבותית ועוד.
 • המועמדים שיסיימו את הקורס בהצלחה ישמשו כצוערים בתפקידי מטה באגפים השונים של מינהל סחר חוץ:
  האגף למדיניות סחר, האגף לאיכות שירות וניהול ידע, האגף לקידום יצוא והאגף לכלי סיוע לתעשייה.
 • תקופת ההכשרה בארץ טרם יציאה לתפקיד בחו"ל כ-3 שנים בממוצע.
 • יציאה לשירות בחו"ל לאחר קבלת מינוי בוועדת נציבות שירות המדינה, במסגרת מכרז פנימי

צור קשר


חזרה לראש הדף