תעשייה

 
     
 

 יבוא בדים מבנגלדש ומפקיסטן הטעונים רישיון יבוא

 
 
מדינת ישראל מגבילה את היבוא ממדינות שאינן מקיימות עימה קשרים דיפלומטיים.
יחד עם זאת, על מנת לעודד תחרות בענף הטקסטיל ולהוזיל מחירים, הותר יבוא של מכסות בדים ארוגים ומצעי מיטה מפקיסטאן ובנגלדש.

פירוט על השירות

אחת לשנה מתעדכנת הוראת המנכ"ל 2.10 ובה מפורטים: מדיניות הייבוא ממדינות בנגלדש ופקיסטן, אופן החלוקה, הסיוע ושיעורו לאותה השנה ועוד. המכסה מתייחסת לפרטי המכס שמופיעים בהוראת מנכ"ל 2.4.
 
 
מינהל תעשיות מפרסם הודעה על חלוקת מכסות בעיתונים ובאתר משרד הכלכלה והתעשייה. דגשים:
  • המכסות ניתנות בשיטת כל הקודם זוכה.
  • יבואני תעשייה רשאים להגיש בקשה ליבוא בדים וקמעונאים בלבד רשאים להגיש בקשה ליבוא מצעי מיטה.

הגשת הבקשה

הבקשות יוגשו על גבי טופס בקשה לרישיון יבוא חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת באמצעות אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, בצורה ממוחשבת בלבד.

מה לצרף לבקשה?

​כל המסמכים הנדרשים ליבוא בדים וליבוא מצעי מיטה מפורטים בסעיף 7 להוראת המנכ"ל 2.10

רשימת הזוכים

רשימת הזוכים ברישיונות לייבא במכסות פטורות או מופחתות מכס מפורסמת על ידי הוועדה בפרסום נפרד באתר האינטרנט.

יצירת קשר

ממונה תחום טקסטיל והלבשה במינהל תעשיות במשרד הכלכלה בטלפון:02-6662507.

​מינהל תעשיות, 02-6662521
​"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי".
עודכן לאחרונה בתאריך: 17/04/2016 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

הנחיות, נהלים והוראות