תעשייה

 
     
 

 אישור מיוחד ליבוא משקאות משכרים

 
 
יבוא משקאות משכרים לארץ על ידי יבואן מותנה בקבלת אישור יבוא ממשרד הכלכלה והתעשייה.
התניית יבוא המשקאות המשכרים באישור נועדה להגן על בריאות הציבור ולמנוע הטעיה של צרכני המשקאות בהתאם לתוספת השנייה בצו יבוא חופשי.

פירוט על השירות

פרטי המכס הרלוונטיים מפורטים בתוספת השנייה של צו יבוא חופשי. המסלולים, התנאים והנהלים למתן אישורים ליבוא יין, בירה ומשקאות משכרים בטרם הגעתם ארצה ולצורך שחרורם מפיקוח רשות המסים (מכס) עם הגעתם, מפורטים בהוראת מנכ"ל 2.5
בהליך יבוא משקאות משכרים שני שלבים עיקריים:
  • קבלת אישור יבוא  בטרם הגעת הטובין לארץ.
  • קבלת אישור לשחרור הסחורה מפיקוח המכס.

ההוראה מבחינה, לעניין סוג וטיב הבדיקות הנדרשות, בין יבוא משקאות משכרים המיובאים לראשונה לישראל, ובין יבוא, משקאות משכרים אשר הובאו בעבר לישראל, לרבות בהליך של יבוא מקביל.
 
ככלל, ביבוא משקאות משכרים המיובאים לראשונה נדרש היבואן להמציא תעודות מקוריות מהיצרן, ואילו ביבוא משקאות משכרים שהובאו בעבר לא נדרש היבואן להמציא תעודות כאמור, אך עליו לעמוד בבדיקות להוכחת תאימות המשקה, לזה שהובא בעבר לישראל.

הגשת הבקשה

  1. יבואנים יבצעו בדיקת טרום יבוא במעבדה (משקה חדש ומשקה שהובא בעבר) בהתאם לסעיף 4 להוראת המנכ"ל. רק לאחר הבדיקה ואישור של המוצר, ניתן להגיש בקשה לאישור מיוחד.
  2. ניתן להגיש את הבקשה בטופס מקוון בלבד ובצירוף המסמכים המפורטים בהוראת מנכ"ל 2.5. טופס הבקשה מתממשק עם מערכת מסלול (המאפשרת להתעדכן במצב הטיפול בבקשות, החל משלב הגשת בקשה ועד לשלב האישור למכס, מול כל הגורמים המטפלים).
  3. לאחר הגעת משלוח המשקאות המשכרים לישראל, יפעל היבואן לשחרור המשלוח מפיקוח רשות המכס בהתאם לסעיף 5 בהוראת המנכ"ל

מה לצרף לבקשה?

​ יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראת מנכ"ל 2.5.

הערות

אחד התנאים לקבלת שחרור מהמכס הוא הדבקת תוויות על המוצר. במקרים חריגים ניתן להצהיר שהמוצרים מיובאים ללא תוויות ולפנות בבקשה לרשות המוסמכת באמצעות טופס בקשה לשחרור טובין בטרם המצאת ראייה.

יצירת קשר

​קישור לדף גורמים מטפלים
​מינהל תעשיות, 02-6662521
​"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי".
עודכן לאחרונה בתאריך: 17/04/2016 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

הנחיות, נהלים והוראות