תעשייה

יחידה אחראית

 
     
 

 סימון מזון ארוז מראש בקוד יצרן

 
 
הסימון בקוד נועד להשיג לפחות אחת או יותר מן המטרות הבאות: סיוע להורדת מחירים, הגדלת מגוון המוצרים, עידוד עסקים קטנים ובינוניים, קידום התעשייה הישראלית, הגברת התחרות לטובת הצרכן.

 

הגשת הבקשה

​יש למלא את הבקשה לקבלת קוד יצרן על ידי היצרן והמשווק, על גבי טופס ולשלוח בדואר בצרוף כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה, למינהל התעשיות במשרד הכלכלה רח' בנק ישראל 5 ירושלים.

ניתן לקבל את השירות ב:

במכתב
 
 
 
 
 
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות