מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 

 פרסומים | הרשות להשקעות

 
 
 
 
 
​לנוחיותכם כאן ניתן לחפש פרסומים של הרשות להשקעות מסוג הודעות לציבור לפי תאריך, נושא או מסלול.
בנוסף ניתן לאתר פרסומים מסוגים שונים: חוברות מידע, מכרזים ודרושים.
select
תאריך פרסום
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
select
 
 
 
כותרתמטהתאריך פרסוםמטהמסלוליםמטהנושא הפרסוםמטהקישור למסמך  
כתבי אישור שבוטלו במסלול מענקים - ינואר עד מרץ 201810/07/2018מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו במסלול מענקים - יולי עד ספטמבר 201710/07/2018מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו בשנת 201705/07/2018מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורים במסלול סיוע במימון לחיבור למערכת חלוקת גז טבעי - שנת 201702/05/2018מסלולי כלכלה ירוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורים במסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית - שנת 201702/05/2018מסלולי כלכלה ירוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורים במסלול לתמיכה ברכש ציוד בנייה מתועשת - שנת 201702/05/2018מסלולים מיוחדיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורים במסלול להגדלת התיעוש בבנייה מרקמית רוויה של מבני מגורים - שנת 201702/05/2018מסלולים מיוחדיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורים במסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל באזורי עדיפות לאומית בעלות העסקה גבוהה - שנת 201726/04/2018מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל בשנת 201723/04/2018מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל - שנת 201723/04/2018מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורים במסלול לקידום ושדרוג תעסוקתי של יוצאי אתיופיה - שנת 201723/04/2018מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים בשנת 201726/03/2018מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורים במסלול משיכת מפעלים תעשייתיים לנגב מזרחי ב – 201726/03/2018מסלולים מיוחדיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורים במסלול לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת ידע - שנת 201719/03/2018מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים בינואר – יוני 201731/12/2017מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו אפריל – יוני 201729/11/2017מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו ינואר - מרץ 201727/06/2017מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורים במסלול מענקים 201622/06/2017מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורים במסלולי תעסוקה בשנת 201619/06/2017מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו בשנת 201622/03/2017מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
כתבי אישר שבוטלו ביולי-ספטמבר 201604/12/2016מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים בינואר - יוני 201623/11/2016מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו עד 30.06.201607/09/2016מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורים במסלול חיבור והסבה לגז בשנת 201207/08/2016מסלולי כלכלה ירוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורים במסלול חיבור והסבה לגז בשנת 2013 07/08/2016מסלולי כלכלה ירוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורים במסלול חיבור והסבה לגז בשנת 201407/08/2016מסלולי כלכלה ירוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורים במסלול חיבור והסבה לגז בשנת 201507/08/2016מסלולי כלכלה ירוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו עד 31.03.201603/07/2016מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורים במסלול מענקים שניתנו בשנת 201229/05/2016מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
תכנית עבודה תכנון מול ביצוע 201529/05/2016מסלול מענקיםתוכניות עבודהקובץ להורדה
תכנית עבודה ביקורת 201629/05/2016מסלול מענקיםתוכניות עבודהקובץ להורדה
כתבי אישור חלוטים שבוטלו בשנת 201519/05/2016מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורים השקעות במסלול מענקים בשנת 201516/05/2016מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלולי תעסוקה בשנת 201516/05/2016מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו מינואר עד יוני 201511/10/2015מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים בינואר - יוני 201511/08/2015מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו בשנת 2014 - מסלול מענקים26/04/2015מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים לשנת 201416/02/2015מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלולי תעסוקה לשנת 201410/02/2015מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
הודעה בדבר הקלות במסלול מענקים במרכז ההשקעות לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה10/11/2014מסלול מענקיםהודעותקובץ להורדה
תוכנית עבודה לשנת 201402/09/2014מסלול מענקיםתוכניות עבודהקובץ להורדה
תוכנית עבודה לשנת 201323/07/2014מסלול מענקיםתוכניות עבודהקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים ינואר עד יולי 201422/07/2014מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
חברות שבשנת 2013 בוטל להן כתב האישור והחזר המענקים הנדרש בעקבות הביטול02/07/2014מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
הודעה על- פי החוק לעידוד השקעות הון - מידע12/05/2014מסלול מענקיםהודעותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים לשנת 201310/04/2014מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלולי תעסוקה לשנת 201230/03/2013מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
תוכנית עבודה לשנת 201230/03/2013מסלול מענקיםתוכניות עבודהקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים לשנת 201130/03/2012מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלולי תעסוקה לשנת 201130/03/2012מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים לשנת 201030/03/2011מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלולי תעסוקה לשנת 201030/03/2010מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלולי תעסוקה 2005-200630/03/2007מסלולי תעסוקהאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה