מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 

 נהלי הרשות להשקעות

 
 
 
 
 
select
תאריך פרסום:
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
שםמטהתאריך תחולהמטהמסלולמטה
נוהל מנהלה לבקשות למתווה מ"מפיתוח לייצור" ומתווה "מפעל תעשייתי ראשוני" בשיתוף הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית16-10-2018מסלול מענקים
נוהל מנהלה - הגדרת התהליכים ברשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה 17-07-2018מסלול מענקים
נוהל חילוט ערבויות05-07-2018מסלולי תעסוקה
כללים להקצאת תקציב הרשות להשקעות במסלול מענקים30-10-2017מסלול מענקים
נוהל טיפול בשינויים ועדכונים בתכנית מאושרת27-09-2017מסלול מענקים
נוהל טיפול בבקשות להקמה/ הרחבה/ העתקה והרחבה לצורך קבלת מעמד מפעל מאושר12-09-2017מסלול מענקים
נוהל בעניין מתן מענקים ביהודה ושומרון על ידי הרשות להשקעות17-08-2017מסלול מענקים
נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב, בשדרות, ביישובי עוטף עזה ובצפון באשכול פריפריאלי 1-4 למפעל שבקשתו אושרה מיום 1.1.201711-05-2017מסלול מענקים
נוהל אישור תכניות לעניין הקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין השכרה למגורים10-02-2017ללא
נוהל לעניין אישור תכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים08-02-2017השכרה למגורים
נוהל קיזוזים בעקבות סטייה מהתחייבויות כתב האישור28-03-2016מסלולי תעסוקה
נוהל לדיון בבקשות להארכת תקופת ההקמה (במסלולי הסיוע השונים)23-03-2016מסלולי תעסוקה
נוהל מכירות מפעל באמצעות סוכן13-03-2016מסלול מענקים
מסלולי תעסוקה - קריטריונים לאישור שינויים בכתבי אישור25-02-2016מסלולי תעסוקה
נוהל ועדת ערר15-02-2016מסלול מענקים
נוהל בדיקת ואישור דב"ס26-05-2015מסלול מענקים
נוהל שנת הפעלה של התוכנית המאושרת14-04-2015מסלול מענקים
נוהל ביקורת שוטפת לתאגידים13-04-2015מסלול מענקים
כללים להקצאת תקציב מרכז ההשקעות במסלול מענקים13-04-2015מסלול מענקים
נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב13-04-2015מסלול מענקים
נוהל טיפול בחריגים15-12-2014מסלול מענקים
נוהל ביטול תכנית במסלול מענקים17-11-2014מסלול מענקים
אמות מידה לדיון בבקשות להכרה ברכיב שכר שנתי כחלק מעלות השכר החודשית המשולמת לעובד במשך שנת העסקה02-04-2014מסלולי תעסוקה
אמות מידה לדיון בבקשות להארכת תקופת ההקמה (במסלולי הסיוע השונים)02-04-2014מסלולי תעסוקה
נוהל בחינת עמידה ביעדי כתב אישור ונוהל דיון בהחלטות לפי סעיפים 75, 75א ו-75ב לחוק לעידוד השקעות הון01-01-2014מסלול מענקים
נוהל עבודה עצמית מסלול הקטנת פליטות21-04-2013מסלולי כלכלה ירוקה
עדכון נהלים במדריך ליישום החוק - אוגוסט 2005 (פרקים 8, 10)01-08-2005מסלול מענקים
נוהל הסרת שיעבודים01-01-2005מסלול מענקים
מענק למפעלים בנגב - שינוי הנוהל31-07-2003מסלול מענקים
המדריך ליישום החוק לעידוד השקעות הון01-01-2002מסלול מענקים
נוהל ביצוע תשלום - מענק למפעלים בנגב08-03-2001מסלול מענקים