מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 

 חקיקה| הרשות להשקעות

 
 
 
 
 
שםמטהסוג החיקוקמטה
חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959חוק
צו לעידוד השקעות הון (קביעת פעילות ייצורית), תשס"ח-2008צווים
צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), תשס"ז-2007צווים
צו עידוד השקעות הון (קביעת הגבלה לסכום מענק השקעה למפעל להשכרת ציוד), תשמ"א-1981צווים
תקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), תשס"ז-2007תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (התניית אישורים - שכר מינימום), תשע"א-2011תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים בדבר שינוי שיעור ההצמדה לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חלק מאושר במפעל מעורב), תשנ"ח-1997תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק יצוא), תשל"ח-1978תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), תשמ"ד-1984תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (מתן פטור מתשלום אגרת היתר בניה לבנינים להשכרה), תשל"א-1971תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות), תשל"ח-1977תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל"ב-1972תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"א-1961תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (פטור ממס בולים), תשכ"ב-1962תקנות
תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל"ב-1971תקנות
 
12
הבא לעמוד אחרון