מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 

 הוראות מנכ"ל| הרשות להשקעות

 
 
 
 
 
select
 
 
 
מספר הוראהמטהשם ההוראהמטהתאריך עדכוןמטהמסלולמטה
4.1תכנית להגדלת תעסוקה - אזור תעשייה נע"מ25/12/2011מסלולי תעסוקה
4.17תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל18/07/2017מסלולי תעסוקה
4.18תכנית שכר גבוה19/09/2017מסלולי תעסוקה
4.20התכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע15/09/2016מסלולי תעסוקה
4.21סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה15/12/2014מסלולי כלכלה ירוקה
4.22תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בירושלים בעלות העסקה גבוהה09/05/2016מסלולי תעסוקה
4.28מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל23/03/2016מסלולי תעסוקה
4.32מסלול סיוע להעסקת סטודנטים המשתתפים בתכנית הטובים לתעשייה07/10/2015מסלולי תעסוקה
4.34מסלול לקידום התחרות בענף מוצרי החלב13/04/2015מסלולים מיוחדים
4.36מסלול לעידוד התחרות בשוק בשר בקר טרי כשר מפורק18/08/2016מסלולים מיוחדים
4.37מסלול לעידוד התחרות בשוק המזון ללא גלוטן02/03/2017מסלולים מיוחדים
4.39מסלול לתמיכה ברכש ציוד בנייה מתועשת 05/11/2017
4.40תכנית להגדלת התיעוש בבנייה מרקמית רוויה של מבני מגורים 05/11/2017
4.41מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית09/04/2018מסלולי כלכלה ירוקה
4.42תכנית תנופה בתעסוקה - תכנית לקידום ושדרוג תעסוקתי של יוצאי אתיופיה09/04/2017