מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 מתן סיוע למפעלים תעשייתיים שמקימים, מוסיפים או מעתיקים את מפעלם לאחד מיישובי הבדואים בנגב - הוראת מנכ"ל 4.49

 
 
שירות זה מאפשר למפעלים תעשייתיים לקבל סיוע, על מנת להעתיק, להקים או להוסיף את מפעלם לאחד מיישובי הבדואים בנגב

למי נועד מסלול הסיוע?

מסלול הסיוע נועד למפעלים תעשייתיים אשר מקימים, מוסיפים או מעתיקים את מפעלם לאזורים הבאים:
  • אזורי תעשייה ברשויות המקומיות הבדואיות בנגב.
  • אזור תעשייה צמוד דופן או אזור תעשייה משותף באחד מיישובי הבדואים בנגב. 

תנאים לקבלת השירות

​על מגישי הבקשה לעמוד בתנאים המפורטים בהוראת מנכ"ל 4.49 ולפעול בהתאם לנוהל הנלווה להוראה –"נוהל מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב".

עד מתי ניתן להגיש בקשות לסיוע?

ניתן להגיש בקשות במסגרת מסלול הסיוע עד תאריך: 02.09.2018 בשעה 18:00.

איך מגישים את הבקשה?

  1. יש להגיש "טופס מילוי פרטים ראשוני" המופיע כנספח 1 להוראת המנכ"ל לכתובת: yazamim@inbal.co.il.
  2. לאחר שיתקבל טופס מילוי הפרטים במערכת המשרד, יישלח למבקש הסיוע בדואר אלקטרוני חוזר קישור להגשת בקשה מקוונת עם פרטי התחברות למערכת המקוונת.
  3. על מבקש הסיוע למלא את טופס הבקשה באופן מקוון ובסיום, עליו להדפיס את הטופס ולהוסיף חתימות של מורשי חתימה.
  4. לאחר שטופס הבקשה מלא וחתום, על מבקש הסיוע לסרוק אותו ולהגיש אותו בצירוף המסמכים הנדרשים המפורטים בסעיף 4.3.2 בנוהל "מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב", כשהם ערוכים וחתומים כדין לכתובת דואר אלקטרוני: Mbb@economy.gov.il.

הערות

​המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

יצירת קשר

​להבהרות אודות מסלול הסיוע מוזמנים לפנות אלינו:
 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
בניית מפעל