מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 

 פרסומי מסלול מענקים

 
 
 
 
 
כותרתמטהתאריך פרסוםמטהמסלוליםמטהנושא הפרסוםמטהקישור למסמך  
כתבי אישור שבוטלו במסלול מענקים - ינואר עד מרץ 201810/07/2018מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו במסלול מענקים - יולי עד ספטמבר 201710/07/2018מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו בשנת 201705/07/2018מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים בשנת 201726/03/2018מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים בינואר – יוני 201731/12/2017מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו אפריל – יוני 201729/11/2017מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו ינואר - מרץ 201727/06/2017מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורים במסלול מענקים 201622/06/2017מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו בשנת 201622/03/2017מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
כתבי אישר שבוטלו ביולי-ספטמבר 201604/12/2016מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים בינואר - יוני 201623/11/2016מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו עד 30.06.201607/09/2016מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו עד 31.03.201603/07/2016מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורים במסלול מענקים שניתנו בשנת 201229/05/2016מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
תכנית עבודה תכנון מול ביצוע 201529/05/2016מסלול מענקיםתוכניות עבודהקובץ להורדה
תכנית עבודה ביקורת 201629/05/2016מסלול מענקיםתוכניות עבודהקובץ להורדה
כתבי אישור חלוטים שבוטלו בשנת 201519/05/2016מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורים השקעות במסלול מענקים בשנת 201516/05/2016מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו מינואר עד יוני 201511/10/2015מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים בינואר - יוני 201511/08/2015מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
כתבי אישור שבוטלו בשנת 2014 - מסלול מענקים26/04/2015מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים לשנת 201416/02/2015מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
הודעה בדבר הקלות במסלול מענקים במרכז ההשקעות לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה10/11/2014מסלול מענקיםהודעותקובץ להורדה
תוכנית עבודה לשנת 201402/09/2014מסלול מענקיםתוכניות עבודהקובץ להורדה
תוכנית עבודה לשנת 201323/07/2014מסלול מענקיםתוכניות עבודהקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים ינואר עד יולי 201422/07/2014מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
חברות שבשנת 2013 בוטל להן כתב האישור והחזר המענקים הנדרש בעקבות הביטול02/07/2014מסלול מענקיםביטול אישורי השקעותקובץ להורדה
הודעה על- פי החוק לעידוד השקעות הון - מידע12/05/2014מסלול מענקיםהודעותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים לשנת 201310/04/2014מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
תוכנית עבודה לשנת 201230/03/2013מסלול מענקיםתוכניות עבודהקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים לשנת 201130/03/2012מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה
אישורי השקעות במסלול מענקים לשנת 201030/03/2011מסלול מענקיםאישורי השקעות לחברותקובץ להורדה