מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 תכנית סיוע לקליטת עובדים בתחום השירותים בדימונה, ערד וירוחם - ה"מ 4.47

 
 
שירות זה מאפשר לחברות להגיש בקשות לקבלת סיוע לקליטת עובדים נוספים בתחום השירותים ברשויות המקומיות: דימונה, ערד וירוחם.

תנאים לקבלת השירות

​על מגישי הבקשה לעמוד בכל התנאים המופיעים בהוראת מנכ"ל 4.47.

 

המועד הקובע להגדרה של "עובד חדש" הינו 1.1.17.

 

בחירת הזוכים לסיוע תעשה על ידי וועדה בדרך של הקצאה תחרותית.

מועד אחרון להגשת בקשות

​המועד האחרון להגשת בקשות: יום ה', 30.11.2017 עד השעה 14:00.

יש לכם שאלות על ההוראה ונהליה?

​התפרסמו תשובות לשאלות שהתקבלו מפונים.

  • לצפייה במסמך התשובות

 

לידיעתם, התשובות לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

רוצים לשמוע עוד?

​הרשות להשקעות ערכה כנסי הסברה בנוגע להשתתפות בתכנית זו ובמסלולי סיוע נוספים בתחום התעסוקה.

 

טפסים, אישורים ומסמכים

​טרם הגשת הבקשה יש לעיין בהוראת מנכ"ל 4.47.

על המעוניינים להגיש בקשה למלא אחר השלבים הבאים:

  1. בשלב הראשון יש להגיש "טופס מילוי פרטים", המופיע כנספח 1 להוראת המנכ"ל לכתובת: yazamim@inbal.co.il
  2. לאחר קבלת "טופס הבקשה", ישלח למבקשי הסיוע בדואר אלקטרוני חוזר, קישור להגשת "בקשה מקוונת".
  3. לאחר קבלת פרטי ההתחברות למערכת המקוונת, מבקשי הסיוע ימלאו את טופס הבקשה בצורה מקוונת, ובסיום ידפיסו את הטופס וייסרקו אותו כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה.
  4. בסוף התהליך, ישדרו המבקשים את טופס הבקשה, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים על פי הוראת המנכ"ל, דרך המערכת המקוונת.

 

טלפון לתמיכה טכנית, בקשר לשימוש במערכת המקוונת: 03-9778065

לידיעתכם - ניתן להגיש בקשות באופן מקוון בלבד.

הערות

המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

יצירת קשר

להבהרות אודות מסלול הסיוע, מוזמנים לפנות אלינו:


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תמונה: העסקת עובדים

הנחיות, נהלים והוראות