מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל (הוראת מנכ"ל 4.28)

 
 
שירות זה מאפשר למעסיקים להגיש בקשה לקבלת סיוע לעידוד העסקה של אנשים עם מוגבלות.

תנאים לקבלת השירות

​הסיוע מיועד למעסיקים שקלטו עובדים חדשים החל מתאריך 1.1.2018


תנאי הסף לקבלת הסיוע מפורטים בהוראת מנכ"ל 4.28 - מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל.

יובהר, כי לאור פרסומו של צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, בהוראת המנכ"ל בסעיף 3.13.1 (בהגדרה "משרה מלאה"), במקום "186 שעות חודשיות" נתייחס למינימום של- 182 שעות חודשיות.

אופן הגשת הבקשה

לפני הגשת הבקשה יש לעיין בהוראת מנכ"ל 4.28 וכן בנהלי מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל.

  • רישום מקוון – יש לשלוח את טופס מילוי הפרטים (נספח 1 להוראת מנכ"ל 4.28) לכתובת yazamim@inbal.co.il. לאחר קבלת הטופס, ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שצויינה בטופס פרטי התחברות למערכת המקוונת לצורך מילוי "הבקשה המורחבת". יודגש כי לא ניתן יהיה להגיש את הבקשה באופן ידני.
  • לאחר קבלת שם משתמש וסיסמא תתאפשר הגשה מקוונת דרך המערכת. מבקש הסיוע ישלח את טופס הבקשה המקוונת, כשהוא מלא, חתום וסרוק, בצירוף הנספחים הנדרשים על פי ההוראה. 
  • מסמכים נדרשים -  יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים המפורטים בהוראת מנכ"ל 4.28.
  • המועד האחרון להגשת בקשות: יש להגיש את הבקשות עד ליום 15.8.2018 עד השעה 15:00.

 

לתמיכה טכנית, בקשר לשימוש במערכת המקוונת, ניתן לפנות בטלפון:

03-9778065.

רוצים לשמוע עוד?

​הרשות להשקעות עורכת כנסי הסברה בנוגע להשתתפות בתכנית זו ובמסלולי סיוע נוספים בתחום התעסוקה.

  

מועדי הכנסים:
  • בתאריך 07/05/18 בין השעות 10:00 – 15:00 יערך כנס בקפה קפה, ירכא מטעם משרד הכלכלה. במסגרת הכנס תתקיים הרצאה בנוגע לאפשרויות הסיוע השונות במסלולי תעסוקה.
  • בתאריך 16/05/18 בין השעות 10:00 – 15:00 יערך כנס בבני ברק מטעם מרכז הכוון תעסוקתי. במסגרת הכנס תתקיים הרצאה בנוגע לאפשרויות הסיוע השונות במסלולי תעסוקה. בכתובת: הכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31, בני ברק ( בניין טרם איכילוב, קומה 4)

יש לכם שאלות על ההוראה ונהליה

כאן תוכלו למצוא תשובות לשאלות הבהרה, שנשלחו במסגרת הוראת מנכ"ל 4.28.

תשובות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

יצירת קשר

להבהרות אודות מסלול הסיוע, מוזמנים לפנות אלינו בדרכים הבאות:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תעסוקת אנשים עם מוגבלות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות