מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל (הוראת מנכ"ל 4.28)

 
 
שירות זה מאפשר למעסיקים להגיש בקשה לקבלת סיוע לעידוד העסקה של אנשים עם מוגבלות.

תנאים לקבלת השירות

​הסיוע מיועד למעסיקים שקלטו עובדים חדשים החל מתאריך 1.7.2016.


תנאי הסף לקבלת הסיוע מפורטים בהוראת מנכ"ל 4.28 - מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל.


הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית.

אופן הגשת הבקשה

לפני הגשת הבקשה יש לעיין בהוראת מנכ"ל 4.28 וכן בנהלי מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל.

  • רישום מקוון – יש לשלוח את טופס מילוי הפרטים (נספח 1 להוראת מנכ"ל 4.28) לכתובת yazamim@inbal.co.il. לאחר קבלת הטופס, ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שצויינה בטופס פרטי התחברות למערכת המקוונת לצורך מילוי "הבקשה המורחבת". יודגש כי לא ניתן יהיה להגיש את הבקשה באופן ידני.
  • לאחר קבלת שם משתמש וסיסמא תתאפשר הגשה מקוונת דרך המערכת. מבקש הסיוע ישלח את טופס הבקשה המקוונת, כשהוא מלא, חתום וסרוק, בצירוף הנספחים הנדרשים על פי ההוראה. 
  • מסמכים נדרשים -  יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים המפורטים בהוראת מנכ"ל 4.28.
  • המועד האחרון להגשת בקשות: יש להגיש את הבקשות עד ליום 04/09/2017 בשעה 15:00.

רוצים לשמוע עוד?

​הרשות להשקעות ערכה כנסי הסברה בנוגע להשתתפות בתכנית זו ובמסלולי סיוע נוספים בתחום התעסוקה.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תעסוקת אנשים עם מוגבלות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות