מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל- ה"מ 4.17

 
 
שירות זה מאפשר למעסיקים לקבל סיוע לקליטת עובדים חדשים לפי הוראת מנכ"ל 4.17.

מסלולי הסיוע

  • ​מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים באזורי הסיוע (מסלול א')
  • מסלול  סיוע לקליטת עובדים נוספים ביישובי עוטף עזה (מסלול ב').
  • מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (מסלול ג')
  • מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום (מסלול ד').
  • מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים ברשויות, עיריות, מועצות מקומיות ומועצות איזוריות במחוז הצפון באשכולות פריפריאליים 1 -4 (מסלול ה')

תנאים

על מגישי הבקשה לעמוד בתנאים המופיעים בהוראת מנכ"ל 4.17.

 

המועד הקובע להגדרה של "עובד חדש" ולהגדרה של "משרות בסיס" הינו 1.1.17.

 

בחירת הזוכים בסיוע נעשית על ידי וועדה, בדרך של הקצאה תחרותית.

אופן הגשת הבקשה

  1. המעוניינים להגיש בקשה יגישו "טופס בקשה ראשונית" המופיע כנספח 1 להוראת המנכ"ל לכתובת: yazamim@inbal.co.il.
  2. לאחר קבלת "טופס הבקשה", ישלח למבקשי הסיוע בדואר אלקטרוני חוזר, קישור להגשת "בקשה מקוונת".
  3. לאחר קבלת פרטי ההתחברות למערכת המקוונת, מבקשי הסיוע ימלאו את טופס הבקשה בצורה מקוונת, ובסיום ידפיסו את הטופס וייסרקו אותו כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה.
  4. בסוף התהליך, ישדרו המבקשים את טופס הבקשה, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים על פי הוראת המנכ"ל, דרך המערכת המקוונת.

 

לידיעתכם, ניתן להגיש בקשות באופן מקוון בלבד.

מועד אחרון להגשת בקשות

המועד האחרון להגשת בקשות: יום ב', 4.9.2017 עד השעה 15:00.

יש לכם שאלות על ההוראה ונהליה?

פורסמו תשובות לשאלות הבהרה, שהתקבלו בקשר להוראה 4.17.

 

לידיעתם, התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

רוצים לשמוע עוד?

​הרשות להשקעות ערכה כנסי הסברה בנוגע להשתתפות בתכנית זו ובמסלולי סיוע נוספים בתחום התעסוקה.

 

הערות

המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

יצירת קשר

​להבהרות אודות מסלול הסיוע, מוזמנים לפנות אלינו:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל- ה"מ 4.17

הנחיות, נהלים והוראות