מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל- ה"מ 4.17

 
 
שירות זה מאפשר למעסיקים לקבל סיוע לקליטת עובדים חדשים לפי הוראת מנכ"ל 4.17.

מסלולי הסיוע

 • ​מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים באזורי הסיוע (מסלול א')
 • מסלול  סיוע לקליטת עובדים נוספים ביישובי עוטף עזה (מסלול ב').
 • מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (מסלול ג')
 • מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום (מסלול ד').
 • מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים ברשויות, בפריפריאליות 4-1 במחוז צפון (מסלול ה).

תנאים לקבלת השירות

על מגישי הבקשה לעמוד בתנאים המופיעים בהוראת מנכ"ל 4.17.

 

המועד הקובע להגדרה של "עובד חדש" ולהגדרה של "משרות בסיס" הינו 1.1.2018.

 

בחירת הזוכים בסיוע נעשית על ידי וועדה, בדרך של הקצאה תחרותית.

אופן הגשת הבקשה

 1. המעוניינים להגיש בקשה יגישו "טופס בקשה ראשונית" המופיע כנספח 1 להוראת המנכ"ל לכתובת: yazamim@inbal.co.il.
 2. לאחר קבלת "טופס הבקשה", ישלח למבקשי הסיוע בדואר אלקטרוני חוזר, קישור להגשת "בקשה מקוונת".
 3. לאחר קבלת פרטי ההתחברות למערכת המקוונת, מבקשי הסיוע ימלאו את טופס הבקשה בצורה מקוונת, ובסיום ידפיסו את הטופס וייסרקו אותו כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה.
 4. בסוף התהליך, ישדרו המבקשים את טופס הבקשה, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים על פי הוראת המנכ"ל, דרך המערכת המקוונת.

 

לתמיכה טכנית, בקשר לשימוש במערכת המקוונת, ניתן לפנות בטלפון:

 03-9778065.

מועד אחרון להגשת בקשות

המועד האחרון להגשת בקשות: יום א', 15.07.2018 עד השעה 15:00.

יש לכם שאלות על ההוראה ונהליה?

כאן תוכלו למצוא תשובות לשאלות הבהרה, שנשלחו במסגרת הוראת מנכ"ל 4.17.

תשובות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

רוצים לשמוע עוד?

​הרשות להשקעות עורכת כנסי הסברה בנוגע להשתתפות בתכנית זו ובמסלולי סיוע נוספים בתחום התעסוקה.

 

מועדי הכנסים:
 • בתאריך 07/05/18 בין השעות 10:00 – 15:00 יערך כנס בקפה קפה, ירכא מטעם משרד הכלכלה. במסגרת הכנס תתקיים הרצאה בנוגע לאפשרויות הסיוע השונות במסלולי תעסוקה.
 • בתאריך 16/05/18 בין השעות 10:00 – 15:00 יערך כנס בבני ברק מטעם מרכז הכוון תעסוקתי. במסגרת הכנס תתקיים הרצאה בנוגע לאפשרויות הסיוע השונות במסלולי תעסוקה. בכתובת: הכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31, בני ברק ( בניין טרם איכילוב, קומה 4)

הערות

המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

יצירת קשר

​להבהרות אודות מסלול הסיוע, מוזמנים לפנות אלינו:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל- ה"מ 4.17

הנחיות, נהלים והוראות