מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 תוכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת ידע (הוראת מנכ"ל 4.20)

 
 
שירות זה מאפשר למעסיקים בתעשייה עתירת ידע להגיש בקשה לקבלת סיוע להגברת שילוב סטודנטים מהאוכלוסיה הערבית הלומדים מקצועות טכנולוגיים.

​במטרה לסייע בהגברת שילוב סטודנטים וסטודנטיות ואקדמאים ערבים, דרוזים, בדואים וצ'רקסים, הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע, גיבשה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה מסלול סיוע לשילוב מתמחים בתעשייה זו. 

רוצים לשמוע עוד?

​הרשות להשקעות עורכת כנסי הסברה בנוגע להשתתפות בתכנית זו ובמסלולי סיוע נוספים בתחום התעסוקה.

  

מועדי הכנסים:
  • בתאריך 07/05/18 בין השעות 10:00 – 15:00 יערך כנס בקפה קפה, ירכא מטעם משרד הכלכלה. במסגרת הכנס תתקיים הרצאה בנוגע לאפשרויות הסיוע השונות במסלולי תעסוקה.
  • בתאריך 16/05/18 בין השעות 10:00 – 15:00 יערך כנס בבני ברק מטעם מרכז הכוון תעסוקתי. במסגרת הכנס תתקיים הרצאה בנוגע לאפשרויות הסיוע השונות במסלולי תעסוקה. בכתובת: הכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31, בני ברק ( בניין טרם איכילוב, קומה 4)

תנאים לקבלת השירות

​תנאי הסף לקבלת הסיוע מפורטים בהוראת מנכ"ל 4.20 – התכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע.

הסיוע מיועד למעסיקים בענפי התעשייה המפורטים בנספח 1 להוראת המנכ"ל.
ניתן לקבל מימון בשיעור ממוצע של 35% מעלות השכר של המתמחים (עד לתקרת הסיוע הקבועה בהוראת המנכ"ל).


הסיוע ניתן בדרך של כל הקודם זוכה (FIFO) ועד לגמר התקציב. בהקצאה הנוכחית, שנפתחה במאי 2018, התקציב הינו 5 מיליון ש"ח.

אופן הגשת הבקשה

  • רישום מקוון - יש לשלוח טופס מילוי הפרטים (נספח 2 להוראת מנכ"ל 4.20) לכתובת yazamim@inbal.co.il לשם קבלת פרטי התחברות למערכת המקוונת ומילוי "הבקשה".
    את טופס הבקשה המקוונת, כשהוא מלא וחתום, יש להגיש בצירוף כל המסמכים הנדרשים בסעיף 7.1.8 להוראת מנכ"ל 4.20, כשהם סרוקים למייל: Srikot@economy.gov.il.


יובהר כי במסלול זה הגשת הבקשה היא באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

 

  • המועד האחרון להגשת בקשות: 15.08.2018 עד השעה 15:00  או עד גמר התקציב, לפי המוקדם מבניהם.

 

לתמיכה טכנית, בקשר לשימוש במערכת המקוונת, ניתן לפנות בטלפון: 03-9778065. 

יצירת קשר

​להבהרות אודות מסלול הסיוע, מוזמנים לפנות אלינו, בטלפון:

02-6662833/2708/2848/2835

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תעסוקת סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות