מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 סיכום פעילות לשנת 2015

 
 
תמונה: סיכום פעילות
 

מסלול מענקים

​מסלול מענקים פועל על פי "החוק לעידוד השקעות הון", מטרת החוק הינה עידוד השקעות הון באזורי עדיפות לאומית, קידום יוזמות כלכליות תוך מתן עדיפות לתעשיות מתקדמות וחדשניות וחיזוק אזורי פיתוח. הסיוע של החוק מקנה מענקים בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בכלל.


שנת 2015 התאפיינה בביקוש רב להשקעות הון. בשנה זו, אושרו כ - 75 בקשות, בהיקף השקעה של 1.4 מיליארד ₪ ובעלות תקציבית של כ- 278 מיליון ₪. תכניות אלו יביאו לתוספת תעסוקה של כ- 1,343 עובדים ישירים ומספר זהה של עובדים עקיפים.

 

הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

​הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון מעניק הטבות על הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים.

בימים אלה של משבר דיור במדינת ישראל עולה חשיבותו של מסלול זה.


בשנת 2015 אושרו 17 תכניות במסלול זה בהיקף השקעות של 1.2 מיליארד ₪, לבניית 815 יחידות דיור.

 

מסלולי תעסוקה:

​מסלולי התעסוקה נועדו לתמרץ מעסיקים להגדיל את שיעור המשתתפים בכוח העבודה במשק ולתמוך בשילובן של אוכלוסיות מיוחדות במעגל המועסקים.

 

הסיוע ניתן באמצעות השתתפות בעלות שכרם של עובדים חדשים הנקלטים אצל המעסיק לתקופה קצובה. במסגרת זו, ניתן דגש על קליטת עובדים באזורי עדיפות לאומית בכלל ובפריפריה בפרט.


בשנת 2015 במסגרת מסלול תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל (הוראת מנכ"ל 4.17) אושרו 70 בקשות, אשר יביאו להגדלה ישירה של 1,304 משרות באופן ישיר, ומספר זהה באופן עקיף, וכן התחייבות להמשך העסקתם של 5,207 עובדים קיימים. היקף המענקים שניתנו 67 מיליון ש"ח.

 

מסלולים ירוקים

​בשנת התקציב 2015 פעל מסלול סיוע במימון חיבור למערכת חלוקת גז טבעי (הוראת מנכ"ל 4.5) במסגרתו אושרו 25 בקשות במענק כולל של 9 מיליון ₪, מסלול זה מסייע במימון חיבור למערכת חלוקת הגז הטבעי בשיתוף עם משרד האנרגיה והתשתיות ורשות הגז.
 

מסלולים מיוחדים

"שביל החלב" - מסלול לקידום התחרות בענף החלב:
מטרת המסלול, מיקסום כושר התחרות של מחלבות קטנות ובינוניות, לרבות מחלבות חדשות. המענק ניתן להקמה או הרחבה של מחלבות קטנות ובינוניות.


בשנת התקציב 2015 קיבלה מחלבות הגולן מענק בסך 10 מיליון ש"ח על השקעה של 50 מיליון ש"ח, במסלול שנועד לקדם תחרות בענף החלב.

המענק ניתן עבור ייצור מוצרי חלב בסיסיים, הגדלה פי 3 של ייצור החלב עבור המותג הפרטי של שופרסל והתחלת ייצור יוגורט.

 

​מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מר נחום איצקוביץ: "למרות ההאטה בהשקעות, הביקוש בשנת 2015 היה סביר. התכניות שאושרו הינן בעלות הסיכוי הגבוה ביותר לעמוד בתנאי החוק לעידוד השקעות הון וביעדיהן. ההשקעות שבוצעו בשנה זו עתידות לתרום רבות לחיזוק הפריפריה ולצמיחה הכלכלית במדינת ישראל, אנו עושים מאמצים רבים בכדי להמשיך ולהרחיב את היקף השקעות ההון בתעשייה.


אנו עתידים להיכנס למסלולים תחרותיים נוספים מתוך רצון להגביר את התחרות בשווקים ריכוזיים, אנו עוסקים בשאלת הפריון בתעשייה והוכנה תכנית מקיפה לעניין ואנו מקווים כי אגף תקציבים  יתקצבה כראוי. ולעניין מסלולי תעסוקה, שילובן של אוכלוסיות מיוחדות בשוק העבודה הינו יעד כלכלי וחברתי חשוב."

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו