תעשייה וסביבה

 
     
 

 רישיון יבוא כימיקלים

 
 
שירות זה מאפשר ליבואנים להגיש בקשה לרישיון יבוא כימיקלים בהתאם לתקנות רישוי יבוא כימיקלים על פי צו יבוא חופשי התשע”ב-2012.

הגשת הבקשה

מה לצרף לבקשה? פירוט המסמכים הנדרשים לכל קטגוריה

אנא צרפו את המסמכים הנדרשים בהתאם לקטגוריית החומרים הדורשים רישיון יבוא:

 

  • קטגוריה 1- חומרי מוצא לסמים: עלולים לשמש לתהליכים לייצור סמים. ישראל מיישמת פיקוח על הכימיקלים הנ”ל בהתאם לאמנה הבינלאומית, בשיתוף משרד הבריאות גורמי האכיפה. יש לצרף פרוט משתמש ושימוש סופי. פרטי המכס השייכים לקטגוריה זו

 

  • קטגוריה 2- כימיקלים מזהמים אורגניים שרידיים: רשימת חומרים המופיעה באמנת שטוקהולם. מכונים גם POPs. ישראל מיישמת האמנה ומגבילה היבוא כאמור באמנה, להוצאתם משימוש, להגבילם ולצמצם הפליטות שלהם. יש לצרף אישור המשרד להגנת הסביבה, אגף חומרים מסוכנים. פרטי המכס השייכים לקטגוריה זו

 

  • קטגוריה 3- כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבלים: רשימת כ-40 כימיקלים המופיעים באמנת רוטרדם, מכונים PIC. לאור האמור באמנה אסורים לשימוש, או מוגבלים לשימושים הכרחיים. הסחר בין מדינות כפוף להסכמה והעברת מידע בין המדינות. יש לצרף אישור המשרד להגנת הסביבה, אגף חומרים מסוכנים. פרטי מכס השייכים לקטגוריה זו

 

  • קטגוריה 4- פסולות מסוכנות: פסולות מסוכנות של עופרת ממצברים, מהווים סכנה סביבתית. ישראל מיישמת מדיניות אמנת באזל המאפשרת מעבר פסולות מסוכנות רק בין מדינות שאשררו האמנה, ואוסרת העברה למדינות שלא אשררו האמנה. העברה בין מדינות כפופה להודעות הדדיות והסכמת המדינה המקבלת. יש לצרף אישור המשרד להגנת הסביבה, אגף חומרים מסוכנים. פרטי המכס השייכים לקטגוריה זו

 

  • קטגוריה 5- כימיקלים הפוגעים באוזון: קררים למערכות מיזוג אוויר ומערכות קירור, כימיקלים להתפחה של פולימרים, ולחומרי ניקוי לתעשיית האלקטרוניקה, בעלי מקדם פגיעה באוזון גבוהים. רישוי עפ”י מכסות מופחתות, בהתאם אמנת וינה פרוטוקול מונטריאול. חלוקת המכסות רק ליבואנים שפעלו בחומרים אלו בהיקף משמעותי. נהלי המכסות מפורטים בהוראת מנכ"ל 2.9. פרטי המכס השייכים לקטגוריה זו

 

  • קטגוריה 6- חומרי מוצא לכימיקלים ביטחוניים: עלולים לשמש לפיגועים ולכן מפוקחים מסיבות ביטחוניות. יש לצרף פרוט משתמש סופי ושימוש סופי. פרטי המכס השיכים לקטגוריה זו
  • קטגוריה 7- בריליום וארסן: רישוי ואיסור יבוא בריליום וארסן לשימוש דנטלי, מאחר והחומרים מסוכנים לבריאות התעסוקתית. פרטי המכס השייכים לקטגוריה זו

 

 

  • קטגוריה  9- צמנט: רישוי ופיקוח, לצרכי הגברת התחרותיות בשוק המלט. היבוא לא מוגבל לכל יבואנים (למעט נשר), כפוף לדרישה לעמידה בתקן הרשמי לצמנט. יש לצרף אישור עמידה בתקן. פרטי המכס השייכים לקטגוריה זו

 

  • קטגוריה 10- חומרי נפץ: חומרים המשמשים חומר הודף, נפצים וחומרי נפץ, ומפוקחים מחוק חומרי הנפץ. האישור מותנה גם באישור של היחידה לפיקוח על העבודה. יש לצרף פרוט משתמש סופי ושימוש סופי. פרטי המכס השייכים לקטגוריה זו

 

 

  • קטגוריה 12- רישוי ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטיים: רישוי ופיקוח ליבוא של חומרי גלם פלסטיים פוליאתילן צפיפות נמוכה ופוליפרופילן, יריעות פוליאתילן, ולוחות גבס, המיובאים ממדינות ערב הסעודית, קאטאר, בחריין ונסיכויות ערב. יש לצרף מפרט טכני של החומר. לפרטי המכס השייכים לקטגוריה זו
​"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי".
עודכן לאחרונה בתאריך: 21/12/2015 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר
שם הסניף:מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא - ממונה רישוי יבוא ויצוא
כתובת:בנק ישראל 5, ת.ד. 3166, ירושלים, 9103101
טלפון:02-6662424/26 ​
פקס:02-6662922, 02-6662002
דוא"ל:שליחת דוא"ל