תעשייה וסביבה

 
     
 

 רישיון יצוא כימיקלים

 
 
שירות זה מאפשר להגיש בקשה לרישיון יצוא כימיקלים לפי צו יצוא חופשי 

חומרים הדורשים רישיון יצוא

  1. חומרי מוצא לסמים: עלולים לשמש לתהליכים לייצור סמים. ישראל מיישמת פיקוח על הכימיקלים הנ”ל בהתאם לאמנה הבינלאומית, בשיתוף משרד הבריאות גורמי האכיפה.
  2. פסולות מסוכנות: מהווים סכנה סביבתית. ישראל מיישמת מדיניות אמנת באזל המאפשרת מעבר פסולות מסוכנות רק בין מדינות שאשררו האמנה, ואוסרת העברה למדינות שלא אשררו האמנה. העברה בין מדינות כפופה להודעות הדדיות והסכמת המדינה המקבלת.
  3. פסולות ירוקות: עלולים להוות מטרדים סביבתיים. ישראל מחויבת ליישום מדיניות ה-OECD לסחר חופשי בין מדינות, אך תפקח על יצוא חומרים למדינות שלישיות במגמה לשמר הכדאיות של מנגנוני מיחזור מקומיים.
  4. כימיקלים מזהמים אורגניים שרידיים: רשימת חומרים המופיעה באמנת שטוקהולם. מכונים גם POPs. ישראל מיישמת האמנה ומגבילה היבוא כאמור באמנה, להוצאתם משימוש, להגבילם ולצמצם הפליטות שלהם.
  5. כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבלים: רשימת כ-40 כימיקלים המופיעים באמנת רוטרדם, מכונים PIC. לאור האמור באמנה אסורים לשימוש, או מוגבלים לשימושים הכרחיים. הסחר בין מדינות כפוף להסכמה והעברת מידע בין המדינות.

הגשת בקשה

מה לצרף לבקשה?

אנא צרפו את המסמכים הנדרשים בהתאם לחומרים הבאים: 
  • חומרי מוצא לסמים - נספח המפרט את השימוש והמשתמש הסופי
  • פסולות מסוכנות - אישור של המשרד להגנת הסביבה, אגף חומרים מסוכנים
  • פסולות ירוקות- אישור לשימוש של הלקוח + אישור המדינה היעד לקבלת הפסולת.
  • כימיקלים מזהמים אורגניים שרידיים - אישור של המשרד להגנת הסביבה, אגף חומרים מסוכנים
  • כימיקלים חקלאיים ותעשייתיים מוגבלים- אישור של המשרד להגנת הסביבה, אגף חומרים מסוכנים
​"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי".
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר
שם הסניף:מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא - ממונה רישוי יבוא ויצוא
כתובת:בנק ישראל 5, ת.ד. 3166, ירושלים, 9103101
טלפון:02-6662424/26 ​
פקס:02-6662922, 02-6662002
דוא"ל:שליחת דוא"ל