תעשייה וסביבה

 
     
 

 רישיון יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים

 
 
שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת רישיון יצוא בעת יצוא של פריט או טכנולוגיה אשר כפופים לרישוי לפי החוק הישראלי של יצוא דו שימושי.
 

פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים

​משרד הכלכלה באמצעות צו היצוא דו-שימושי מסדיר את הפיקוח על היצוא של מוצרים, ידע ושירותים דו-שימושיים המופיעים ברשימות של משטר ואסנאר. הפיקוח באמצעות הצו יחול על יצוא של מוצרים וטכנולוגיות דו-שימושיים דהיינו, חומרים וציוד שנועדו מעיקרם לשימוש אזרחי ומתאימים גם לשימוש ביטחוני. למידע המורחב על הפיקוח וצו וסנאר

תהליך הגשת הבקשה

 • יצואנים העוסקים בטובין, שירותים ובטכנולוגיות, יבדקו אם המוצרים המיועדים לייצוא נכללים ברשימות המחייבות רישיון יצוא (ראשי הפרקים לרשימות הצו, מפורטים בסעיף 4 בהוראת המנכ"ל)
 • יש למלא את טופס בקשת רישיון ובו הצהרה לגבי הטובין וייעודם הסופי. הטפסים ימולאו אלקטרונית במערכת הממוחשבת החדשה.
 • הרשות המוסמכת- הממונה על הרישוי, מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא, משרד הכלכלה, רח' בנק ישראל 5, ירושלים), טל' 02-6662424/19.
 • שימו לב המפתח להבנת יעד היצוא הוא תיאור "משתמש סופי" מפורט ככל הידוע. ללא פרטים לגבי המשתמש הסופי ופרטי חובה נוספים שבטופס לא ניתן יהיה להשלים מילוי הטופס ושליחתו האלקטרונית. (משתמש סופי-הגורם הסופי שהטובין, הטכנולוגיה או השירותים מיועדים לו)
 • על מבקש הבקשה למלא את כל פרטי החובה שבטופס. שימו לב, רישיון היצוא כולל פרטים חיוניים שהוקלדו בטופס הבקשה.
 • ברגע שהבקשה האלקטרונית המלאה מתקבלת במשרד הכלכלה, הליך בחינת מתן הרישיון מתחיל.
 • הבקשה לרישיון מועברת מיידית ונבחנת גם על ידי משרד הביטחון ומשרד החוץ.
 • עותק רישיון באנגלית מהווה אישור של מדינת ישראל (לא רשמי) ליצואן. יצואן המעוניין בו, ימלא גם בקשה "לרישיון באנגלית". יצואן המעוניין גם באישור בלועזית, לצרכי הצגתו בחו"ל, ימלא גם הפרטים הנדרשים לצורך זה בטופס הבקשה.
 • עם חתימת "הרשות” מונפק רישיון שיועבר במקביל למבקש ולמכס.
 • הרישיון יינתן בדרך כלל לתקופה של עד שנה, אולם הרשות רשאית בנסיבות מיוחדות לקבוע , את תחולת הרישיון לשנתיים.
  לנוחיותכם - תרשים זרימה לפיקוח על יצוא דו-שימושי (ואסנאר)

מה לצרף לבקשה?

​יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

 • תיאור מילולי מפורט  של הציוד, הטכנולוגיה או השירותים נשוא הבקשה, כולל מפרט טכני ותמונה.
 • תיאור מפורט של  השימוש הסופי
 • הצהרת המשתמש הסופי ופרטים הנוגעים אליו, וכן הסברים ופירוט לגבי לקוחות אפשריים בעתיד. הוראות סעיף זה לא יחולו על יצוא לשעה. במקרה של יצוא לשעה, יצרף היצואן לבקשתו מכתב הסבר המתאר את פרטי תרחיש היצוא וההחזרה.
 • הבקשה כוללת גם טופס שאלות מנחות ליצואן. שאלות אלה מטרתן להעיד על כך שנעשתה בדיקה עצמית של היצואן לגבי מהות היצוא ולא התעוררו סימנים מחשידים.
 • במקרה של יצוא של טובין, שירותים או טכנולוגיה שמקורם במדינה זרה אשר דורשת אישור ליצוא מישראל למדינה שלישית, יצרף היצואן את אישור מדינת המקור.

משך הטיפול בבקשה

​הרישיון ניתן  עד 20 ימי עבודה. זמן הטיפול הממוצע עומד על כ-17 ימי עבודה.
במקרים חריגים רשאית הרשות להאריך את התקופה למתן הרישיון בעוד  10 ימי עבודה נוספים.


מדינות ואסנאר לגביהן יש הליך התייעצות מקוצר הן: מדינות האיחוד האירופאי וכן ארה”ב, קנדה, אוסטרליה, ניו-זילנד, יפן, נורבגיה ושוויץ. יתר על כן, ניתן לקצר את הזמן במקרים ייחודיים כמו היכרות עם היצואן או יצוא חוזר לאותם יעדים.

 

​​"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי".
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר
שם הסניף:מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא - ממונה רישוי יבוא ויצוא (דו- שימושי)
כתובת:בנק ישראל 5, ת.ד. 3166, ירושלים, 9103101
טלפון:02-6662424
פקס:02-6662922, 02-6662002
דוא"ל:שליחת דוא"ל