תעשייה וסביבה

 
     
 

 אישור מכירה חופשי לתמרוקים (CFS)

 
 
שירות זה מאפשר ליצואני תמרוקים לקבל אישור מכירה חופשי לתמרוקים, בהתאם לדרישות הרגולציה בחלק מהמדינות בעולם.

​טרם הגשת הבקשה יש לעיין בהוראת מנכ"ל 3.19 – "קבלת אישור מכירה חופשי בישראל לתמרוקים (CFS)".


לקבלת האישור, יש למלא את נספח 1 להוראת המנכ"ל המהווה טופס הצהרה בדבר  עמידת המבקש ברגולציה בישראל המחייבת רישיון תמרוק כללי ורישיון תמרוק פלוני, בהתאם לתמרוק או התמרוקים בגינם מוגשת הבקשה.


אופן הגשת הבקשה
את הטופס יש למלא באופן ממוחשב ובשפה האנגלית בלבד.


את הטופס יש להגיש עם חתימת מורשה חתימה מטעם החברה וחותמת החברה, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, לידי מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא בדואר רשום או ישירות במשרד המינהל, בכתובת: רחוב בנק ישראל 5, משרד הכלכלה והתעשייה, חדר 3067.


לתשומת לבכם, יש לתאם טלפונית מועד הגעה, במידה ובוחרים להגיש את הטופס ישירות במשרד המינהל.

להורדת הטופס:

מה לצרף לבקשה?

​בנוסף, לטופס ההצהרה יש לצרף לבקשה תדפיס של רישיון תמרוק פלוני עבור התמרוק או התמרוקים כפי שאושר במאגר התמרוקים של אגף הרוקחות במשרד הבריאות.

משך הטיפול בבקשה

​משך הטיפול בבקשה עד 10 ימים מיום קבלת הבקשה במלואה.

 

​​"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי".

 

 

עודכן לאחרונה בתאריך: 12/12/2016 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תמונה: אישור למכירת תמרוקים

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר
שם הסניף:ס.מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
כתובת:בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון:02-6662426
דוא"ל:שליחת דוא"ל