תעשייה וסביבה

 
     
 

 אישור משתמש סופי ליבוא חומרי גלם כימיים הכלולים באמנה הכימית (CWC)

 
 
שירות זה מאפשר ליבואנים לקבל אישור משתמש סופי, הנדרש ליבוא חומרי גלם כימיים, ממדינות החתומות על האמנה הכימית.

רשימת החומרים הכימיים

​רשימות החומרים הכימיים עליהם יש לקבל אישור, מפורטות בנספחים 1 ו- 2 של הוראת מנכ"ל 2.3.

​טרם הגשת הבקשה, יש לעיין בהוראת מנכ"ל 2.3 – "פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית – CWC".


אופן הגשת הבקשה
את טפסי הבקשה יש למלא באופן ממוחשב.


את הטפסים יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הנדרשים אל מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא בדואר אלקטרוני, שכתובתו: sima.hefetz@economy.gov.il.


במקביל יש לשלוח את הטפסים וההצהרות המקוריים חתומים בדואר, אל הממונה על הרישוי במינהל  סביבה ופיתוח בר קיימא, בכתובת: רח' בנק ישראל 5, ירושלים, משרד הכלכלה והתעשייה.


להורדת טפסי הבקשה:

מה לצרף לבקשה?

​לטפסי הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • מכתב הסבר
  • טופס הצהרת משתמש סופי  (Certificate User End), שניתן ליבואן בארץ
    מטעם הספק-יצואן בחו"ל, בנוסח שמקובל על ספק החומר. 
  • יבואנים המשווקים חומר כימי לגורמים בארץ יצרפו לבקשתם גם את הצהרות המשתמשים הסופיים אשר להם הם מוכרים את החומרים הכימיים.

משך הטיפול בבקשה

​הודעה על החלטת האחראי תישלח בתוך 10 ימים מיום קבלת הבקשה במלואה.

הערות

  • ​רשימת החומרים הכימיים עשויה להשתנות מעת לעת לפי השינויים באמנה.
  • יבואנים שבקשתם לקבלת אישור משתמש סופי נדחתה, רשאים לערער בפני ועדת הערר בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הדחייה.

 

 

"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי". ​

 

עודכן לאחרונה בתאריך: 12/12/2016 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תמונה: אישור משתמש סופי חומרים כימיים

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר
שם הסניף:מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא - ממונה רישוי יבוא ויצוא (דו- שימושי)
כתובת:בנק ישראל 5, ת.ד. 3166, ירושלים, 9103101
טלפון:02-6662424
פקס:02-6662922, 02-6662002
דוא"ל:שליחת דוא"ל