תעשייה וסביבה

 
     
 

 מדריך לבנייה ירוקה

 
 
 

מהי בניה ירוקה?

הבנייה הירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבנייה ולתפעול של הבתים, המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד למגורים בהם. הגישה הזו מביאה תועלת רבה, הן לדיירים המשתמשים בבתים והן לקבלנים הבונים אותם על ידי הקטנת הצריכה של משאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים.


הבנייה הירוקה משלבת את ההיבטים הסביבתיים כחלק אינטגרלי בשיקולי התכנון והביצוע של הפרויקטים בבניה.
העיקרון המנחה את הליך הבניה הירוקה הוא, תכנון מוקדם והטמעת ההיבטים הסביבתיים בפרויקט, שיובילו להקמתם של מבנים איכותיים ונוחים יותר לשימוש , המתחשבים במשאבי הטבע ובסביבה, וברוב המקרים חוסכים בעלויות הישירות של תפעול המבנה.
 

מטרת הבנייה הירוקה

מטרת הבנייה הירוקה היא ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה ולמנוע ככל האפשר פגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה, ובאיכות-החיים של כלל המשתמשים והבאים במגע עם המבנה, במשך כל שנות קיומו, יעילות וחיסכון בשימוש במשאבים חדשים, ומחזור השימוש במשאבים קיימים, תוך חתירה לצמצום פליטות פחמן דו-חמצן.
המבנים מהווים מרכיב מרכזי בפליטות המזהמים לאוויר ואחראים יותר מכל גורם בודד אחר לצריכה העולמית של משאבי הטבע והאנרגיה.


החזון שבמדינת ישראל תתקיים סביבה המספקת איכות חיים ובטחון סביבתי לתושבים, תוך שימוש מושכל במשאבים ושמירה על המערכות האקולוגיות מתוך מחויבות לרווחת האדם ולערכי טבע, נוף ומורשת לדור זה ולדורות הבאים, בשאיפה שמדינת ישראל תהיה אחת המדינות המובילות בעולם בפיתוח בר קיימא.
מבנים מהווים מרכיב מרכזי בפליטות המזהמים לאוויר ואחראים יותר מכל גורם בודד אחר לצריכה העולמית של משאבי הטבע והאנרגיה:
 • 30%- 50% מהאנרגיה ומהצריכה העולמית של חומרי גלם.
 • מעל 30% מהכריתה העולמית של היערות.
 • כ- 20% מהצריכה העולמית של מי השתייה.
באמצעות שילוב של שיקולים סביבתיים בבניה אפשר להגיע לחסכון משמעותי בצריכת משאבי הטבע והאנרגיה, בעלויות הטיפול בפסולת ובפליטות המזהמים לאוויר:
 • חסכון של 50-90% בהוצאות הטיפול בפסולת.
 • 30%- 50% בצריכת המים.
 • 30% בצריכת אנרגיה.
 • כ- 35% הפחתה בפליטת הפחמן לאוויר.
 

אבני היסוד של הבנייה הירוקה

מה הן אבני היסוד של הבנייה הירוקה?

 • בידוד תרמי יעיל של הגג, הקירות והחלונות.
 • ניצול מסה תרמית ובידוד תרמי לחסכון באנרגיה לצורך חימום /קירור.
 • תכנון יעיל וחסכוני של השטח בבית וניצולו.
 • תכנון נבון של צורת הבית וכיוון העמדתו ל ניצול של אור טבעי, אוורור טבעי ואנרגית השמש, חיפוי אדמה וכו'.
 • מיקום הבית ותכנון הפיתוח והנוף סביבו באופן שיאפשר ניצול מרבי של מי נגר עילי להשקיה או להחדרה למי
 • תהום ויבטיח שילובו בנוף, תוך מזעור היקף עבודות העפר ( חפירה או מילוי ).
 • שימוש באביזרים שחוסכים מים ואנרגיה.
 • שימוש במקורות אנרגיה נקיים ( רוח, שמש ).
 • מחזור פסולת, מים "אפורים" ומי ביוב.
 
בחירה מדוקדקת של חומרי בנייה בהתאם לתכונות המפורטות להלן:
 • חומרי בנייה שייצורם דורש מעט אנרגיה
 • חומרי בנייה שאינם מתכלים כמו חציר, עץ, או שניתנים למחזור, או שכוללים מרכיבים ממוחזרים
 • חומרי בנייה מקומיים
 • חומרי בנייה שעלות תחזוקתם נמוכה
 • חומרים שאינם גורמים לפליטת גזים רעילים לאוויר
 • ניצול יעיל של חומרי הבנייה להקטנת כמות פסולת הבניין
 • מזעור הפגיעה בסביבה
 • יעילות תחבורתית לדיירים
 
הבנייה הירוקה מחייבת שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בתכנון הבית, היזמים וכל צוות המתכננים, החל משלב התכנון הראשוני והעמדה של הבית, ומודעות רבה שלהם לנושא, וזאת כדי להגיע להנגשת סביבה איכותית להנאת הציבור עידוד ויישום של טכנולוגיות סביבתיות ומניעה וצמצום חשיפת אוכלוסייה לסיכונים ולמפגעים
חלק חשוב בתכנון הוא התייחסות לעלות הבית לכל מחזור חייו ( Life Cycle Cost ) כשיקול הכלכלי העיקרי ולא לעלות ההשקעה בבנייה עצמה.
 
אחד המיתוסים העיקריים הקשור בבנייה הירוקה הוא שהיא נעשית ממניעים אידיאולוגיים ע"י "משוגעים " לדבר, אך אין זה כך. בנוסף לתרומתה לאיכות הסביבה הכללית ולמניעת ניצול משאבים מתכלים, הבנייה הירוקה מעניקה יתרונות רבים לבעלים ולדיירי הבית, כלהלן:
א. הוצאות תפעול נמוכות.
ב. איכות ונוחות גבוהה של סביבת הבית (פנים וחוץ).
ג. "מכירות " גבוהה של הבית.
 
הבניה ירוקה עשויה לייקר את עלות הבניה בסדרי גודל מוערכים של כ- 5% מעלות הבניה. עלות זו תלויה כמובן באופי וסוג המבנה והיקף האמצעים המוטמעים, ועשויה להיות נמוכה בהרבה. עם זאת ברור שככל שההשקעה הראשונית גבוהה יותר, כך גם גדל היקף החיסכון והחזר ההשפעה.
כמו כן, אלמנטים מרכזיים של בניה ירוקה אינם מחייבים השקעה כלל, אלא רק הטמעת העקרונות בשלבי התכנון הראשונים בעיקר לנושא העמדת המבנים. הגברת המודעות לנושא בקרב בעלי המקצוע והציבור הרחב היא נדבך חשוב בקידום הבנייה הירוקה.
 

האם השקעה בבנייה ירוקה כדאית?

בניה ירוקה כשלעצמה היא השקעה כדאית הנובעת מחיסכון ארוך שנים בעלויות הישירות של תפעול המבנה וחיסכון באנרגיה, מים ומשאבים אחרים. במונחים כלכליים, השקעה זו מניבה תשואה שפרויקטים עסקיים אחרים מתקשים להתחרות איתה. במסמך, שנערך באוגוסט 2008, עבור המשרד להגנת הסביבה ומינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר, נמצא כי השקעה במכלול אמצעים של בניה ירוקה מחזירה את עצמה תוך פרקי זמן של שנה וחצי עד שנתיים וזאת עם שיעור תשואה פנימי של כ- 60%.

כל זאת, ללא הכללה של התועלות הנוספות למשק הנובעות מהקטנת הנטל על משק המים ומערכת ייצור החשמל והתועלות החיצוניות של הפחתת זיהום אויר ופליטת גזי חממה (הנאמדות בסה"כ של מיליארדי ₪).
 
בניה ירוקה עשויה לייקר את עלות הבניה בסדרי גודל מוערכים של כ- 5% מעלות הבניה. עלות זו תלויה כמובן באופי וסוג המבנה והיקף האמצעים המוטמעים, ועשויה להיות נמוכה בהרבה. עם זאת ברור שככל שההשקעה הראשונית גבוהה יותר, כך גם גדל היקף החיסכון והחזר ההשפעה.
 
כמו כן, אלמנטים מרכזיים של בניה ירוקה אינם מחייבים השקעה כלל, אלא רק הטמעת העקרונות בשלבי התכנון הראשונים בעיקר לנושא העמדת המבנים. הגברת המודעות לנושא בקרב בעלי המקצוע והציבור הרחב היא נדבך חשוב בקידום הבנייה הירוקה.
 

למה בנייה ירוקה?

אחריות סביבתית- לבניינים חלק מרכזי בזיהום האוויר בעולם.
חיסכון במשאבים:
 • חסכון בהוצאות מחזור – 90% - 50%
 • חסכון בצריכת מים – 50% - 30%
 • חסכון בפחמן – 31%
 • חסכון באנרגיה – 30%
יתרונות לתעשייה בבנייה ירוקה:
 • בתי חולים – הקדמת שחרור מבתי חולים – 2.5 ימים
 • בתי ספר – שיפור בתוצאות מבחנים – 20%
 • משרדים – עלייה בתפוקה 16% - 2%
 • מפעלים – צמיחה בייצור
 • מסחר – צמיחה במכירות פר מטר מרובע
 

בנייה ירוקה- איך עושים את זה?

 קיימים שלושה תווי תקן ישראלים הנוגעים לתחום הבנייה הירוקה:  

 1. תקן בנייה ירוקה 5281- ת"י 5281- התקן הישראלי לבנייה ירוקה הינו תקן המציע קטגוריות לבחינה ומדדים להגדרת מבנה ירוק. הקטגוריות -מתייחסות לנושאים הבאים:אנרגיה, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה, ניהול אתר בנייה, חדשנות. עבור כל קטגוריה מוגדרים נושאי משנה לבחינה הכוללים קריטריונים למדידה ולהערכה. בניין ירוק- התקן לבנייה ירוקה מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות בקריטריונים, צבירת ניקוד תזכה פרויקט בהגדרה "בניין ירוק" כאשר הדירוג (1-5 כוכבים) הוא בהתאם לנקודות שנצברו.
 2. דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה, ת"י 5282- ת"י 5282- דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה דן בשיטות לדירוג יחידות דיור בבנייני מגורים ולדירוג בנייני מגורים לפי צריכת האנרגיה הנדרשת לאקלום יחידת דיור (דירות ובבניינים קיימים וחדשים).
 3. התקן הישראלי לבידוד תרמי, ת"י 1045- ת"י 1045 - בידוד תרמי של מבנים מגדיר דרישות מינימום לרמת הבידוד התרמי של חלקי מעטפת הבניין בהתאם לאזורי האקלים אותם הגדיר התקן, כלהלן:
  • אזור א' - רצועת החוף
  • אזור ב' - השפלה הפנימית, הנגב הצפוני, עמק יזרעאל ודרום רמת הגולן
  • אזור ג' - אזור ההר, הכולל את צפון רמת הגולן, הרי הגליל, השומרון, יהודה והר הנגב
  • אזור ד'- עמק הירדן והערבה
 

עקרונות הבנייה חוסכת האנרגייה

עקרונות כלליים:

 • שימוש במספר אמצעים כמו: בידוד תרמי משופר, תכנון יעיל לניצול פסיבי של אנרגית השמש, ניצול מסה תרמית, איטום פתחים למניעת יציאת אוויר פנים(ממוזג)/או חדירת אוויר חיצוני פנימה
 • שימוש בחומרי מעטפת המתאימים לתנאי האקלים
 • ניצול יעיל של אור יום לתאורת פנים
 • שימוש במערכות חימום
 • מיזוג אוויר ותאורה בעלות יעילות אנרגטית גבוהה
 
עקרונות הבנייה הירוקה בתכנון ובביצוע העבודות:
 • העמדת הבית כך שחזיתותיו הארוכות תפנינה לצפון ולדרום, מאפשרות ניצול פסיבי של אנרגית השמש, להקטנת הצריכה של אנרגיה לחימום ולתאורה.
 • יש להימנע ככל האפשר מפגיעה בצמחיה ובעצים קיימים.
 • יש לתכנן את העמדת הבית ומפלס הרצפה כך שתיגרם פגיעה מזערית בפני השטח ויקטנו כמויות החפירה והמילוי.
 • פיתוח האתר.
 • יש לעשות שימוש מרבי בצמחיה הגדלה באזור ושצריכת המים שלה נמוכה.
 • מומלץ לטעת עצים נשירים שימנעו קרינה ישירה של שמש הקיץ על קירות וחלונות הפונים למערב ולמזרח. במקומות בהם קיימת עוצמת רוח גבוהה מכיוון מסוים בחורף, מומלץ לטעת עצים שימתנו את עצמת הרוח מכיוון זה.
 • מומלץ לשלב ריצוף חדיר למים ("מרצפות דשא") כדי להקטין את כמות הנגר העילי ולאפשר הרוויה של הקרקע ע"י הגשם.
 • יש לתכנן מערכת איסוף ואגירה למי הגשם לצורך ניצולם להשקיית הגינה בעונת היובש.
 • הקטנת כמות פסולת הבניין ע"י חישוב מדוקדק של כמות החומרים הדרושה וניצול יעיל של החומרים.
 • ריכוז פסולת שניתנת למחזור במכלים מיוחדים עפ"י סוגי החומרים ומחזורם.
 • תרומה של חומרים ומוצרים עודפים ו/או פגומים לארגוני סיוע שונים, תקטין את כמות הפסולת שתועבר לאתרי פסולת.
 

שיטות בנייה – תכנון לטווח רחוק וחיסכון במשאבים

​צירוף החומרים מהם נבנים שלד הבניין ומעטפתו, מרכיב את שיטת הבנייה. קיימות שיטות בנייה רבות ומגוונות שלכל אחת מהן יתרונות וחסרונות, בהתאמה לתנאי האקלים, מרחקי הובלה ממקורות אספקת החומרים, תקציב הבנייה והעדפות אישיות של הבונים עצמם. בחירת שיטת בנייה המתאימה ביותר לתנאי האקלים ומקום הבנייה תביא להשגת נוחות תרמית גבוהה, להוצאות תפעול ואחזקה נמוכות ולפגיעה מינימלית בסביבה.


רובה של הבנייה הפרטית בארץ נעשה בשיטה המקובלת, בבנייה קשיחה מבטון ומבלוקי בטון, וזאת בעיקר בשל הימצאותם של מתכננים, קבלנים ובעלי מקצוע בקיאים ומנוסים בשיטת בנייה זו, אך אין זו בהכרח השיטה הטובה והמתאימה ביותר לכל מקום. להלן תיאור היתרונות והחסרונות של שיטות הבנייה השונות:

בנייה קלה- בנייה משלד עץ, שיטה נפוצה בארה"ב, כ 90% מהבנייה למגורים נעשית בשיטה זו. שיטת בנייה זו הובאה לארץ באופן מסחרי בתחילת שנות ה 80, של המאה העשרים, ובתחילת שנות ה 90 כשנבנו שכונות חדשות, עבור העולים מברית המועצות, הוקמו אלפי בתי עץ מיובאים מארה"ב בכל רחבי הארץ.


בנייה קשיחה- הבנייה הקשיחה היא עדיין השיטה העיקרית בבניית הארץ, ורוב הבתים הפרטיים נבנים בשיטה זאת. ניתן לחלק את הבנייה הקשיחה לארבע שיטות שונות שלעיתים משולבות ביניהן:

 • בנייה משלד בטון
 • בנייה מחלקים טרומיים
 • בנייה מקירות נושאים
 • בנייה משלד פלדה


שיטות בנייה חדשות- תבניות מבודדות ליציקת בטון, שיטת בנייה זו הולכת ותופסת תאוצה בקרב קבלני הבנייה בארה"ב, ובאירופה בשל פשטותה ובשל החוזק שלה, העמידות והיעילות האנרגטית שהיא מקנה לבית.

 • השיטה מבוססת על בלוקים חלולים, לוחות פנלים שעשויים מחומרים של בידוד מסוגים שונים, והיכולים לשמש בעצמם, כתבנית ליציקת בטון. לאחר יציקת הבטון והתקשותו, התבניות נשארות במקומן, ומקנות בידוד תרמי, למבנה.
 • הלוחות המבניים מבודדים
 • שיטת בנייה זו מאפשרת הקמת מעטפת של בית מגורים במהלך יום הרכבה אחד, ללא צורך בציוד הרמה כבד.
 • השיטה מבוססת על לוחות כריך העשויים מליבה של חומר בידוד, בדרך כלל פוליסטירן מוקצף, אליה מודבקים בתהליך תעשייתי לוחות דיקט OSB – לוחות סיבים המיועדים לשימושד חיצוני, או לוחות צמנט סיבי.
 • הלוחות בעלי חוזק מכני גבוהה, בשל מבנה הכריך שלהם, אך משקלם קל ומאפשר הרכבתם ללא צורך בציוד הרמה מיוחד.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו