תעשייה וסביבה

 
     
 

 עדכון מחירים בתחום המלט

 
 
תמונה: עדכון מחירים מלט

​בהתאם לכתב התחייבות עליו חתמה נשר, החל מדוחו"ת שנת 2015, יבחן מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד הכלכלה והתעשייה את עמידת נשר בנוסחת סוארי הנוכחית, המגבילה את התשואה על ההון הפעיל לשיעור מרבי של 12%.

 

בנוסף, תיערך בדיקה של התשואה הממוצעת הדו שנתית של נשר על ההון הפעיל במהלך כל שתי שנים עוקבות במטרה לוודא כי התשואה האמורה לא תעלה על שיעור של 11% בדיקת שיעור התשואה כאמור לעיל תתבצע בהתאם לשיטת הפיקוח הקיימת לפי חוק הפיקוח (נוסחת סוארי הנוכחית).

 

יישום נוסחת סוארי וחישוב שיעור התשואה על ההון הפעיל יתבצעו על פי אותם פרמטרים, שיטות ומתודולוגיות שיושמו עד כה.

 

כמו כן, מקיים המינהל מנגנון עדכון עיתי של המחיר הקובע למוצרי המלט בהתאם לשינויים בסל התשומות.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו