מידע וכלי סיוע ליזמים

 
 
סיוע ליזמים
מינהל אזורי תעשייה אחראי על אחד מכלי הסיוע החשובים במשק הישראלי לפיתוח התעשייה, מיגור האבטלה ועידוד הצמיחה בפריפריה. כלי הסיוע אלו נועדו לעודד תעשיינים ויזמים חדשים להקים מפעלים בפריפריה שיספקו לתושבים מקומות עבודה ויגבירו את כושר התחרות והייצוא של המשק הישראלי. ליבת הפעילות עבור היזמים:
 
  • המינהל ממליץ לרשות מקרקעי ישראל על הקצאת קרקעות באיזורי פיתוח בפטור ממכרז לשם הקמת מפעלים שתחום עיסוקם תעשייה, מלאכה או בניית מבני תעשייה להשכרה. וכן הקצאת קרקעות למפעל קיים לצורך הרחבה צמודה באזורים שאינם אזורי פיתוח. תקנה 25 (5) (ב) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 1993 

 

  • המינהל מתכנן ומפתח את התשתיות באיזורי התעשייה אשר מצויים באחריותו ומעניק סבסוד של הוצאות הפיתוח אותם נדרשים היזמים לשלם עבור ביצוע עבודות הפיתוח.

 

  • במסגרת השאיפה לשפר את השרות הניתן ליזמים, שוקד מנהל איזורי תעשייה באופן תמידי על הגדלת ההיצע של המגרשים באיזורי התעשייה ובמקביל פועל לייעול תהליך ביצוע עבודות הפיתוח באזורי התעשייה שבתחום אחריותו. 
     

 


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו